Maak kennis met ons

Anna van Hoven

Medewerker openbare orde en veiligheid

HLTsamen

Elma Hulspas

Griffier

Gemeente Hillegom

Annette Kobes

Medewerker openbare orde en veiligheid

HLTsamen

Anna van Hoven

Medewerker openbare orde en veiligheid, 

HLTsamen

In HLTsamen staan we dicht bij onze inwoners, hun wensen en vragen nemen we zoveel mogelijk mee in wat we besluiten en doen.

Anna van Hoven werd in 2014 door een kennis getipt op een vacature die bij gemeente Lisse open stond. Op de website van Werken in het Westen. Ze werd aangenomen en werkte er als medewerker openbare orde en veiligheid. Vanaf januari 2017 doet ze dat voor HLTsamen, waarin gemeente Lisse samen met Hillegom en Teylingen is overgegaan. “De samenwerking van de drie gemeenten is in meerdere opzichten positief. We hebben gezamenlijk meer slagkracht, waardoor inwoners meer kwaliteit kunnen verwachten. Voor mij is het werk meer afwisselend geworden, dat vind ik leuk.” 

Nieuw voor Anna is bijvoorbeeld de veiligheid op stations die ze samen met politie, NS en Prorail nastreeft. “Lisse had simpelweg geen station, waardoor dat niet eerder in mijn werk voorkwam.”  Anna is nu één van de acht medewerkers die zich bezig houdt met openbare orde, veiligheid en crisisbeheersing. En heeft nu met drie burgemeesters te maken, qua afstemming van wat prioriteit heeft in haar werkgebied. “Iedere burgemeester heeft andere wensen. Daarom is het goed dat we gezamenlijk overleg hebben om te bepalen waar we ons op focussen. Natuurlijk is er ruimte voor maatwerk per gemeente, want ook lokale aandacht blijft belangrijk. Om dat verder af te stemmen, tref ik daarvoor dan enkel de burgemeester in de betreffende gemeente.” Anna’s agenda staat dus aardig volgepland. “De hectiek is soms frustrerend , waardoor ik wel eens verlang naar een afgebakend werkpakket. Maar dat ben ik dan waarschijnlijk ook weer zat na een week” zegt ze lachend.  Buiten én binnen de organisatie afstemmen, is een essentiële combinatie in de functie. “In onze regio staan we dicht bij onze inwoners, hun wensen en vragen nemen we zoveel mogelijk mee in wat we besluiten en doen. Nauwe samenwerking binnen de organisatie is daarvoor de basis. De lijnen zijn hier kort, ook met het bestuur. Dat werkt heel prettig vind ik.” 

Elma Hulspas

Griffier, 

Gemeente Hillegom

Een bioloog had je hier misschien niet verwacht, maar ik doe het met veel plezier!

Elma Hulspas werkt sinds het ontstaan van de griffie, sinds 2002, bij de gemeente Hillegom. Elma is bioloog en heeft eerder in haar loopbaan biologisch en sociaal wetenschappelijk onderzoek gedaan.

“Ik ben naast mijn werk ook lang fractievoorzitter geweest in de lokale politiek. Ik wist vanuit die ervaring waar een gemeenteraad behoefte aan heeft. En daardoor wat ik van de griffiersfunctie wilde maken. Erg leuk om dat vanaf de basis op te bouwen.” Elma is dus een sprekend voorbeeld dat vanuit interesses ook carrièrestappen te maken zijn. Ze vindt haar functie een mooie verbindende factor binnen de gemeente Hillegom. “Werken bij een gemeente betekent dat je bezig bent met zaken die de inwoners direct aangaan. De griffie is een dynamische plek, in directe verbinding met de gemeenteraadsleden. Die op hun beurt weer in direct contact staan met inwoners om het politieke beleid vorm te geven en te toetsen.” De ambtelijke organisatie van Hillegom is sinds 2017 gefuseerd met die van de gemeenten Lisse en Teylingen tot HLTsamen. De gemeentebesturen en de griffies zijn zelfstandig gebleven. “Van meet af aan heb ik wel verbinding gezocht met griffiers van andere gemeenten in de regio, om niet overal het wiel opnieuw uit te vinden. Sinds de start van HLTsamen is mijn contact met Lisse en Teylingen verder geïntensiveerd en dat is heel prettig.”

Annette Kobes

Medewerker openbare orde en veiligheid, 

HLTsamen

“Wanneer er een probleem is, gaan we er meteen naartoe. Als beide partijen met een tevreden gevoel weer naar huis gaan, geeft me dat veel voldoening.”

Annette Kobes werkt tien jaar als Boa (Buitengewoon opsporingsambtenaar) bij de gemeente Teylingen, nu HLTsamen. Gemeente Teylingen was destijds net twee jaar gefuseerd met omliggende gemeenten. “Een groot compliment aan degenen die toen de fusie hebben begeleid! Niemand had het over ‘bij ons deden we dat voorheen zus en zo’. Dat was anders bij mijn vorige werkgever waar ook een fusie is geweest. Sinds begin 2017 is Teylingen ambtelijk gefuseerd met Hillegom en Lisse tot HLTsamen.  De fusie van HLTsamen is in sneltreinvaart gegaan. “We moeten nog wat werkwijzen op elkaar afstemmen. Einde van dit jaar zijn we er zeker wel” zegt Annette lachend.

Werkinhoudelijk en qua woongebied hebben de collega’s goede afstemming met elkaar. “Dat moet ook wel, want het is niet prettig als je vanuit het werk op een wijkavond staat in de buurt waar je zelf woont.” Het team van Boa’s bestaat uit vijf mannen en twee vrouwen. “We kenden elkaar al van verplichte bijscholingscursussen in dit werk. En bijvoorbeeld van weerbaarheidstrainingen bij de politie.” Als er een probleem is, stapt Annette snel op haar fiets. “Die hectiek spreekt me aan en het geeft voldoening als alle partijen weer met een goed gevoel naar huis gaan. Ook intern zoeken we elkaar op voor goede afstemming. We werken goed samen met het team vergunningen en bijvoorbeeld de buitendienst. De buitendienst zijn ‘de ogen en oren’ in de gemeente en vragen onze hulp indien nodig. Ook werken we goed samen met de collega’s die het beleid maken, waardoor werkzaamheden goed op elkaar afgestemd kunnen worden. Omdat we meerdere locaties hebben door de ambtelijke samenwerking, is het helaas niet mogelijk om overal even binnen te lopen voor afstemming. Maar natuurlijk is er altijd nog de telefoon of email.” Met ingang van mei 2017 vervult Annette binnen het team handhaving ook de functie van administratief juridisch ondersteuner.