Maak kennis met ons

Kevin Osei Assibey

Trainee

Gemeente Alphen aan den Rijn

Annemieke de Roos

Omgevingsmanager

Gemeente Nieuwkoop

Maaike Redeker

Recordmanager, Applicatiebeheerder en Toerismebeleidsmedewerker

Gemeente Noordwijkerhout

Kevin Osei Assibey

Trainee, 

Gemeente Alphen aan den Rijn

De mogelijkheden om mijzelf wegwijs te maken in de organisatie en mijzelf verder te ontwikkelen richting een bepaalde baan zijn alom aanwezig

Kevin is afgestudeerd als cultureel antropoloog. Tijdens zijn studie deed hij werkervaring op als interviewer, merchandiser en werkte op Schiphol Airport. Kevin: ”Al die ervaringen hebben mijn blik veranderd op de dynamiek van de ‘Nederlandse werkmachine’. Oftewel: de mensen die elke dag weer hun uiterste best doen om Nederland een beetje mooier te maken. Dat ik in de jongerenpool van Alphen aan den Rijn nieuwe ervaring mag opdoen bij de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling is een hele mooie kans. In het traject van zes maanden, heb ik bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om deel te nemen aan diverse workshops. De mogelijkheden om mijzelf wegwijs te maken in de organisatie en mijzelf verder te ontwikkelen richting een bepaalde baan zijn dus alom aanwezig.”

Kevin volgde de training ‘Politieke Bestuurlijke Sensitiviteit’ die gegeven werd door Werken in het Westen. “In de training werd de nadruk gelegd op de verschillende type ambtenaren met daarbij behorende kernkwadranten en hoe deze zich verhouden tot de samenwerking. Tijdens deze training ben ik ervan bewust geworden hoe divers het scala aan ambtenaren eigenlijk is en hoe de daarbij behorende input zich verhoudt tot de totale output van de gemeente. De veelbesproken ‘ambtenarencultuur’ is voor mij daarom een cultuur die weer onder te verdelen is in honderden andere groepsculturen. Ook werd meer duidelijk hoe de gemeente zich weer verhoudt tot de samenleving en de afspiegeling daarvan. Het is mij daarom een groot genoegen om ook onderdeel te mogen zijn van dit werkend systeem dat aanstuurt op maatschappelijke en sociale ontwikkelingen. Elke positieve bijdrage vanuit de gemeente wordt immers gevoeld door de mensen in de samenleving. Hoe klein deze ook mag zijn. Elke gemeente is het hart van iedere stad!”

Annemieke de Roos

Omgevingsmanager, 

Gemeente Nieuwkoop

“Je hoort anderen vaak zeggen dat ze niet zijn gaan doen waar ze voor gestudeerd hebben. Ik vind het super leuk om te zeggen dat ik binnen gemeente Nieuwkoop dat juist wel doe!”

Annemieke de Roos heeft na haar studies Bestuurskunde en Communicatie bij de gemeente Nieuwkoop verschillende werkplekken gezien. Ze pakte verschillende ‘klussen’ aan die open kwamen door bijvoorbeeld zwangerschapsverlof. Daardoor heeft ze veel gezien van de organisatie. Die ervaring komt, samen met haar studie, mooi samen in haar huidige functie van Omgevingsmanager.

Annemieke: “Vaak hoor ik om mij heen dat je niet terecht komt op een functie die bij je studie past. Dat is bij mij wel het geval en ook nog eens bij een hele leuke gemeente waar veel ruimte is voor nieuwe ideeën. ‘Annemieke stroomde na haar studie in op de afdeling Directie waar ze een onderzoek deed. Vervolgens ging ze door naar de afdeling Beheer Openbare Ruimte waar ze zich bezig hield met speeltuinen en hondenbeleid. “Ja, het ambtenarenwerk is heel divers” zegt ze daarbij lachend. Ze verving een communicatieadviseur tijdens diens zwangerschapsverlof en kwam vervolgens vast in dienst als Omgevingsmanager. “Een functie waarin ik de brug ben tussen de technische mannen en vrouwen die ontwerpen maken voor bijvoorbeeld een nieuwe weg en degenen die aan die weg ‘liggen’. Zoals de winkeliersvereniging die meedenkt over de bereikbaarheid van de winkels of verder ingelicht kan worden over de planning van het werk. Van tekentafel tot en met de uitvoering probeer ik de afstemming zo goed mogelijk te verzorgen tussen omgeving en gemeente. Binnen en buiten de gemeente zie ik veel partijen en dat vind ik ontzettend leuk.” 

Maaike Redeker

Recordmanager, Applicatiebeheerder en Toerismebeleidsmedewerker, 

Gemeente Noordwijkerhout

“Je werkt hier als medewerker bijna allemaal in een soort duobaan. Bij een relatief kleine gemeente is veel verschillend werk te doen.”

Maaike Redeker stapte begin 2016 als externe medewerker voor het eerst het gemeentehuis van Noordwijkerhout in. De ‘klik’ ontstond en inmiddels is ze er in vaste dienst als medewerker. “Het leuke aan werken voor een relatief kleine gemeente als Noordwijkerhout vind ik de flexibiliteit. Je werkt hier als medewerker bijna allemaal in een soort duobaan. Je pakt het werkt op dat gedaan moet worden en dat bij je past. Daarbij geldt: als je het niet meer redt binnen je vaste taken, dan wordt een externe ingehuurd. Dit laatste heeft vooral te maken met een fusie met de gemeente Noordwijk in 2019 die op stapel staat.” 

Maaike rondde in 2013 het HBO Toerisme af. “Helaas was daar op dat moment niet veel werk in te vinden. Ik ben daarom een andere studie gestart, namelijk informatiemanagement.” Toevallig of niet, bij gemeente Noordwijkerhout werkt ze nu in beide functiegebieden. Als Recordmanager zorgt ze ervoor dat alle in- en uitgaande informatiestromen in het gemeentehuis van goede kwaliteit zijn en dat ze op een juiste manier worden vastgelegd. “Metadata, zoals NAW-gegevens, moeten allemaal van een goede kwaliteit zijn. We voeren controles uit en helpen medewerkers om gegevens goed te documenteren. Ik heb daar bijvoorbeeld ook trainingen voor gegeven, zodat iedereen dezelfde uitgangspunten heeft. De werkwijze was eerst te verschillend, dus een nieuwe aanpak was nodig.” Maaike werkt één dag per week als beleidsmedewerker in toerisme. Waar ze met het informatiemanagement intern bezig is, werkt ze op dat vlak vooral met externe partijen. Maaike: “Zoals met andere gemeenten in de bollenstreek. Samen verbeteren we bijvoorbeeld alle toeristische routes voor het komende seizoen uit. Omdat we in een duinengebied zitten, werken we met meerdere partijen samen, denk aan het hoogheemraadschap en de provincie.” Maaike zit naast haar duobaan in de Ondernemingsraad. Met de komende fusie met Noordwijk is ook daarin genoeg te doen. “Gelukkig hou ik van veel schakelen en werk ik fulltime” zegt ze lachend.