leden voor de bezwaarschrifencommissie
Gemeente Uithoorn

WO   |   Regulier   |   Vast   |   0 - 36 uur
Solliciteer (t/m 3-10-2022)

Voor de gemeente Uithoorn zijn we op zoek naar vier leden voor de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie van Uithoorn. De leden gaan deelnemen aan de behandeling van bezwaarschriften voor de Algemene Kamer of voor de Sociale Kamer.
 
De commissie bezwaarschriften:
De commissie heeft tot taak de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de leerplichtambtenaar te adviseren over bezwaarschriften in het kader van de Algemene wet bestuursrecht. De bezwaarschriften van de gemeente Uithoorn worden verdeeld over twee kamers: een Algemene Kamer en een Sociale Kamer. De Sociale Kamer is belast met de behandeling van en advisering over bezwaarschriften op het terrein van werk, inkomen en zorg (sociaal domein). De Algemene Kamer behandelt alle overige bezwaarschriften, met een nadruk op omgevingsrecht.

De functie
Wij zoeken 4 leden per 1 januari 2022, 2 voor de Sociale Kamer en 2 voor de Algemene Kamer. De leden worden aangesteld voor beide kamers zodat ze desgewenst kunnen adviseren zowel voor de Algemene Kamer als voor de Sociale Kamer. Tevens worden de leden aangesteld als (plaatsvervangend) voorzitter. De Algemene Kamer komt ongeveer maandelijks bijeen op donderdag vanaf ongeveer 15.30 uur. De Sociale Kamer komt ongeveer maandelijks bijeen op donderdag vanaf ongeveer 14.30 uur. De behandeling van de bezwaarschriften start met een vooroverleg waarna er wordt overgegaan tot de feitelijke behandeling van de zaken. Er wordt afgesloten met een nabespreking. Per hoorzitting zijn telkens 3 leden aanwezig waarvan 1 de rol van voorzitter heeft.

De taken bestaan uit het vooraf bestuderen van de op het bezwaarschrift betrekking hebbende stukken, het deelnemen aan de hoorzittingen van de commissie, het deelnemen aan de beraadslagingen en het formuleren van het advies. Het voorzitterschap rouleert. De voorzitter zit de hoorzitting voor en draagt de eindverantwoordelijkheid voor het verslag van de hoorzitting en het advies aan het bestuursorgaan. De commissie wordt ondersteund door de secretaris.

Werkwijze
De gemeente Uithoorn werkt zoveel mogelijk digitaal. De stukken worden digitaal aan de commissieleden toegezonden. Per jaar wordt een schema opgesteld voor de hoorzittingen waarbij de leden in wisselende samenstelling worden ingedeeld.

Wij bieden
Per bijgewoonde hoorzitting wordt een vergoeding toegekend van € 137,- voor de leden en € 187 voor de voorzitter. Daarnaast wordt een reiskostenvergoeding verstrekt. Benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming.
 

Wij zoeken
Je bent bekend met het functioneren van het lokale bestuur en hebt inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en processen. Je beschikt over een gedegen kennis van het algemeen bestuursrecht. Je hebt werkervaring op het gebied van het omgevingsrecht of het sociaal domein. Uiteraard beschik je over goede communicatieve vaardigheden, denk je oplossingsgericht en heb je een brede maatschappelijke interesse. Om onafhankelijk te kunnen adviseren kun je geen verbondenheid hebben met de gemeente Uithoorn.


Reageren
Heb je interesse in deze (neven)functie, reageer dan vóór 4 oktober 2022 door middel van het sollicitatieformulier op www.werkeninhetwesten.nl. Wil je aangeven welke kamer je voorkeur heeft?

 

Wil je meer informatie?
Bel dan met Martine Oosterlee, secretaris bezwaarschriftencommissie Uithoorn, telefoon 06-25661145 (bereikbaar op dinsdag, donderdag en vrijdag).

Acquisitie
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Competenties

Zelfstandigheid
Mondelinge communicatie
Schriftelijke communicatie

Contactpersoon sollicitatie

Ingeborg van Vliet
ingeborg.van.vliet@duoplus.nl

Contactpersoon vacature

Martine Oosterlee
secretaris bezwaarschriftencommissie Uithoorn
06-25661145
martine.oosterlee@duoplus.nl

Acquisitie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Werkeninhetwesten.nl?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Bron*

Hoe heb je deze vacature gevonden?
(Vul onderstaand veld in)
Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website