Teamleider administratie Sociaal Domein
Gemeente Diemen

HBO, Anders   |   Schaal 12   |   Regulier   |   Vast   |   36 uur
Solliciteer (t/m 19-8-2022)
Teamleider binnen Sociaal Domein jouw Domein?

Over de gemeente Diemen

De gemeente Diemen is een snelgroeiende gemeente met een dorps karakter in de stedelijke omgeving van Amsterdam. Diemen telt nu ruim 31.000 inwoners en groeit de komende jaren door naar 37.000. Die groei brengt met zich mee dat de Diemense samenleving flink verandert, maar ook dat de gemeentelijke organisatie in verandering is. We zijn als gemeente voor iedereen bereikbaar en toegankelijk en willen dat ook blijven. We kennen een no-nonsense cultuur en korte lijnen binnen en buiten de organisatie. We hechten aan dat karakter. Tegelijkertijd worden de vraagstukken voor de gemeente complexer en wordt er meer van de medewerkers gevraagd. Om die reden maken we nu werk van onze organisatieontwikkeling. In dat kader vindt er een organisatiewijziging plaats. De functie van teamleider is een nieuwe functie binnen de gemeente Diemen.

 

Je plek in de organisatie

Het team Administratie Sociaal Domein is verantwoordelijk voor de administratieve verwerking en uitbetaling van de inkomensvoorzieningen. Ook verzorgt het team de administratieve verwerking en uitbetaling van voorzieningen op het terrein van de Jeugdzorg en de Wmo. Het team brengt daarnaast regelmatig rapportages uit voor directie en het bestuur die inzicht geven in de ontwikkeling van de vraag en de hiermee samenhangende kosten op de verschillende terreinen. Het team is voorts verantwoordelijk voor de financiële verwerking en bewaking van de uitgaven in de kwartaalrapportages en jaarrekening en de verantwoording hierover aan de accountant.

 

Als teamleider Administratie Sociaal Domein geef je leiding aan een team met verschillende disciplines. Je bent, op basis van integraal management verantwoordelijk voor het realiseren van de gestelde doelen en de inzet van de daarbij behorende middelen. Je doet dat in nauw overleg met de concerndirecteur, die jouw leidinggevende is. Teams zijn de bouwstenen van de gemeentelijke organisatie. Teamleden werken opgavegericht en zijn samen verantwoordelijk voor de opgave waar het team voor staat. Teamleden bepalen in grote mate zelf hoe zij zorgen dat de opdracht tot een geslaagd eindresultaat wordt gebracht. Het jaarlijks op te stellen teamplan is bepalend voor de werkzaamheden en richtinggevend voor de voortgang

hiervan. Het wordt ook ingezet om afspraken te maken, te monitoren en te evalueren.

 

Je werkzaamheden

Als teamleider stuur je het team aan, waarbij je stuurt op zelfstandigheid, medewerkers coacht en ingrijpt als dat nodig is.

 • Je geeft leiding door te delegeren en te sturen op zelfstandigheid en doorontwikkeling, daarbij let je op de toekomstbestendigheid en het lerend vermogen van het team. Je coacht de teamleden op basis van heldere afspraken. Je stelt kaders met bijbehorende middelen en bevoegdheden.
 • Je bewaakt de kwaliteit van de teamresultaten en de dienstverlenende houding van je medewerkers (zowel intern als extern).
 • Je fungeert als spil tussen bestuur, directie en het team en zorgt ervoor dat relevante informatie wordt gedeeld met het team.
 • Je stelt, in samenspraak met de directie, prioriteiten en bent, samen met het team, verantwoordelijk voor het opstellen en naleven van het jaarlijkse teamplan.
 • Je bent verantwoordelijk voor de diverse HR-taken, waaronder een juiste uitvoering van de HR-cyclus.
 • Je bent verantwoordelijk voor de financiële budgetten binnen het team en voor de juiste uitvoering van de planning- en controlcyclus.

 

Specifiek voor het team Administratie Sociaal Domein:

 • Je bent verantwoordelijk voor een tijdige en adequate uitvoering van alle uitkeringen – en verstrekkingen binnen het sociaal domein;
 • Je geeft waar nodig richting aan de wijze van uitvoering van de verschillende werkzaamheden;
 • Je geeft invulling aan een kwalitatieve en zorgvuldige dienstverlening en klantbenadering;
 • Je draagt zorg voor een goede afstemming van de werkzaamheden met de front-office (Sociale Zaken, Wmo en Jeugd) en het team Beleid;
 • Je draagt, in afstemming met verwante teams, zorg voor het verder verbeteren van de integrale klantbenadering;
 • Je draagt zorg voor een adequate financiële administratie en weet op basis hiervan tot een inzichtelijke verantwoording van inzet en middelen te komen voor bestuur en accountant;
 • Je draagt zorg voor het inzichtelijk maken van de ontwikkeling van de verschillende budgetten door middel van het opstellen van Management- en Bestuursrapportages;
 • Je bevordert een werkhouding die gebaseerd is op enthousiasme, professionaliteit en zelfstandigheid en vervult hierbij een coachende rol.

 

Je profiel

Als teamleider beschik je over het volgende profiel:

 • Je beschikt over een WO werk- en denkniveau;
 • Je hebt aantoonbare ervaring in het (operationeel) aansturen van medewerkers in een bestuurlijke en politieke organisatie in een soortgelijke functie;
 • Je beschikt over politieke sensitiviteit, een eigen visie en je kan schakelen van strategie naar operatie;
 • Je beschikt over inlevingsvermogen, schakelt tussen stijlen van beïnvloeden en kan enthousiasmeren en prikkelen waardoor medewerkers eigen verantwoordelijkheid nemen;
 • Je stelt je faciliterend op naar het team en biedt medewerkers de ruimte voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Daarbij behoud je de regie;
 • Je bent afspraakgericht en toont hierin een gezonde mate van doorzettingsvermogen.

 

Ons aanbod

De gemeente Diemen biedt je uitdagend werk waarbij je zelfstandigheid en klantgerichtheid gewaardeerd worden. Het werk is indicatief gewaardeerd op schaalniveau 12 maximaal € 6.103,- bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur). Bij de gemeente Diemen kennen we een eigentijds arbeidsvoorwaardenpakket.

 

Zo bieden wij jou:

Een individueel keuzebudget van 17,05% (IKB) en € 500,00 bruto per jaar gedeeltelijk zelf invulling aan geven. Je kunt dit budget gebruiken om extra verlof te kopen of op een zelf gekozen moment laten uitbetalen.

Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een ABP-keuzepensioen, reiskostenvergoeding en een goede verlofregeling;

De functie is tijdelijk voor de duur van één jaar met uitzicht op een vast dienstverband

 

Interesse?

Herken je jezelf hier in en ben jij geïnteresseerd? Reageer dan zo snel mogelijk of uiterlijk 19 augustus door middel van het sollicitatieformulier op www.werkeninhetwesten.nl 

 

Voor meer informatie kun je terecht bij Richard Spaans, teamleider administratie sociaal domein gemeente Diemen, via telefoonnummer tel 06 25661149 of richard.spaans@diemen.nl.

 

Een ontwikkelassessment maakt onderdeel uit van de procedure.

 

Competenties

Flexibiliteit
Analytisch vermogen
Oordeelsvorming
Coachen
Inlevingsvermogen
Leidinggeven
Omgevingsbewustzijn
Overtuigingskracht

Contactpersoon sollicitatie

Richard Spaans
coördinator team uitkeringsadministratie
0203144888
r.spaans@diemen.nl

Contactpersoon vacature

Richard Spaans
coördinator team uitkeringsadministratie
0203144888
r.spaans@diemen.nl

Acquisitie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Werkeninhetwesten.nl?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Bron*

Hoe heb je deze vacature gevonden?
(Vul onderstaand veld in)
Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website