Interim teamleider KCC en Burgerzaken
Gemeente Diemen

WO   |   Regulier   |   Vast   |   36 uur
Solliciteer (t/m 13-5-2021)

Over de gemeente Diemen 

De gemeente Diemen is een snelgroeiende gemeente met een dorps karakter in de stedelijke omgeving van Amsterdam. Diemen telt nu ruim 30.000 inwoners en groeit de komende jaren door naar 37.000. Die groei brengt met zich mee dat de Diemense samenleving flink verandert, maar ook dat de gemeentelijke organisatie in verandering is. We zijn als gemeente voor iedereen bereikbaar en toegankelijk en willen dat ook blijven. We kennen een no-nonsense cultuur en korte lijnen binnen en buiten de organisatie.

 

Je plek in de organisatie

Het team Burgerzaken en KCC bestaat uit twee verschillende clusters die met elkaar gemeen hebben dat er veel directe contacten met inwoners van Diemen zijn. Het cluster Burgerzaken draagt onder meer zorg voor de basisregistratie personen en de uitgifte van diverse documenten. Het cluster KCC verzorgt het gastvrouw/heerschap, de telefonische contacten, het beheer van de gemeentelijke website en dergelijke. Het KCC vervult een spilfunctie binnen de organisatie waar het de verbinding van burgers, instellingen en bedrijven en de organisatie betreft. Het is in dit kader van belang dat het KCC goed is aangehaakt op ontwikkelingen zoals die zich binnen de organisatie voordoen. Daarnaast hebben we in de laatste maanden geconstateerd dat er veel grote opgaven bij beide teams zijn. Dit zijn opgaven op het gebied van personeelsbeleid, capaciteit, kwaliteit en dienstverlening. Daarom is besloten om de functie van teamleider Burgerzaken en KCC nog niet structureel in te vullen. Wel is er sinds 1 april 2021 een kwaliteitsmanager gestart om de eerste verbeteringen door te voeren in het kader personeel en capaciteit. Daarnaast wordt er nu gezocht naar een interim-teamleider Burgerzaken en KCC voor ongeveer 1 jaar. 

 

Als teamleider Burgerzaken en KCC geef je leiding aan een team met verschillende disciplines. Je bent, op basis van integraal management verantwoordelijk voor het realiseren van de gestelde doelen en de inzet van de daarbij behorende middelen. Daarnaast werk je, samen met de kwaliteitsmanager aan een aantal grote opgaven op het gebied van dienstverlening en communicatie.  Je doet dat in nauw overleg met de concerndirecteur, die jouw leidinggevende is.

 

Teams zijn de bouwstenen van de gemeentelijke organisatie. Teamleden werken opgavegericht en zijn samen verantwoordelijk voor de opgave waar het team voor staat. Teamleden bepalen in grote mate zelf hoe zij zorgen dat de opdracht tot een geslaagd eindresultaat wordt gebracht. Het jaarlijks op te stellen teamplan is bepalend voor de werkzaamheden en richtinggevend voor de voortgang hiervan. Het wordt ook ingezet om afspraken te maken, te monitoren en te evalueren.

 

Je werkzaamheden      

Als teamleider stuur je het team aan, waarbij je stuurt op zelfstandigheid, medewerkers coacht en ingrijpt als dat nodig is.

 • Je geeft leiding door te delegeren en te sturen op zelfstandigheid en doorontwikkeling, daarbij let je op de toekomstbestendigheid en het lerend vermogen van het team. Je coacht de teamleden op basis van heldere afspraken. Je stelt kaders met bijbehorende middelen en bevoegdheden;
 • Je bewaakt de kwaliteit van de teamresultaten en de dienstverlenende houding van je medewerkers (zowel intern als extern);
 • Je fungeert als spil tussen bestuur, directie en het team en zorgt ervoor dat relevante informatie wordt gedeeld met het team;
 • Je stelt, in samenspraak met de directie, prioriteiten en bent, samen met het team, verantwoordelijk voor het opstellen en naleven van het jaarlijkse teamplan;
 • Je bent verantwoordelijk voor de diverse HR-taken, waaronder een juiste uitvoering van de HR-cyclus;
 • Je bent verantwoordelijk voor de financiële budgetten binnen het team en voor de juiste uitvoering van de planning- en controlcyclus.

 

Specifiek voor het team Burgerzaken en KCC:

 • Je draagt zorg voor een tijdige en adequate uitvoering van de verschillende taken waar de beide clusters verantwoordelijk voor zijn;
 • Je geeft waar nodig richting aan de wijze van uitvoering van de verschillende werkzaamheden;
 • Je geeft invulling aan een kwalitatieve en zorgvuldige dienstverlening en klantbenadering;
 • Je draagt verantwoordelijkheid voor het verbeteren van werkprocessen;
 • Je draagt bij aan de positionering van beide clusters binnen de gemeentelijke organisatie en zorgt dat relevante informatie wordt gedeeld;
 • Je vervult een initiërende en stimulerende rol met betrekking tot de doorontwikkeling van de website;
 • Je zorgt voor een goede voorbereiding en personele inzet voor de verkiezingen;
 • Je bent, samen met het team, verantwoordelijk voor het werken met specifieke applicaties en het voldoen aan de eisen ten aanzien van relevante basisregistraties (BRP);
 • Je zorgt voor een goede opvolging van de medewerkersonderzoeksscores van beide teams;
 • Je bevordert een werkhouding die gebaseerd is op enthousiasme, professionaliteit en zelfstandigheid en vervult hierbij een coachende rol.

 

Ons aanbod                          

De gemeente Diemen biedt je uitdagend werk waarbij je zelfstandigheid en klantgerichtheid gewaardeerd worden. Het werk is indicatief gewaardeerd op schaalniveau 12 maximaal € 5.872,- bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur).

 

Vooralsnog is er geen zicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De verloning zal daarom via onze payrollpartner Randstad plaats vinden. Ook ZZP’ers worden van harte uitgenodigd om te reageren.

 

Je profiel

Als teamleider beschik je over het volgende profiel:

 • Je beschikt over een wo werk- en denkniveau;
 • Je hebt aantoonbare ervaring in het (operationeel) aansturen van medewerkers in een bestuurlijke en politieke organisatie in een soortgelijke functie;
 • Je beschikt over politieke sensitiviteit, een eigen visie en je kan schakelen van strategie naar operatie;
 • Je beschikt over inlevingsvermogen, schakelt tussen stijlen van beïnvloeden en kan enthousiasmeren en prikkelen waardoor medewerkers eigen verantwoordelijkheid nemen;
 • Je stelt je faciliterend op naar het team en biedt medewerkers de ruimte voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Daarbij behoud je de regie;
 • Je bent afspraakgericht en toont hierin een gezonde mate van doorzettingsvermogen.

 

Interesse?

Herken je jezelf hier in en ben jij geïnteresseerd? Reageer dan uiterlijk 13 mei 2021 door middel van het sollicitatieformulier op https://vacatures.werkeninhetwesten.nl/vacature/4750/interim-teamleider-kcc-en-burgerzaken/

 

Voor meer informatie kun je terecht bij Nancy Fielmich, senior adviseur P&O via telefoonnummer 06-25 66 14 42.

Competenties

Flexibiliteit
Analytisch vermogen
Inlevingsvermogen
Klantgerichtheid
Mondelinge communicatie
Omgevingsbewustzijn
Schriftelijke communicatie
Besluitvaardigheid
Kwaliteitsgerichtheid
Resultaatgerichtheid

Contactpersoon sollicitatie

Nancy Fielmich
06-25661442
nancy.fielmich@duoplus.nl

Contactpersoon vacature

Nancy Fielmich
06-25661442
nancy.fielmich@duoplus.nl

Acquisitie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Werkeninhetwesten.nl?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Bron*

Hoe heb je deze vacature gevonden?
(Vul onderstaand veld in)
Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website