Plv. voorzitter / leden adviescommissie bezwaarschriften
Gemeente Alphen aan den Rijn

WO   |   Regulier   |   Flexibel   |   0 - 4 uur
Solliciteer (t/m 12-4-2020)
Plaatsvervangend voorzitter en leden adviescommissie bezwaarschriften Alphen aan den Rijn

Stad en organisatie

De gemeente Alphen aan den Rijn behoort met ruim 100.000 inwoners tot de grotere steden van Nederland. Met haar centrale ligging in het Groene Hart verenigt de gemeente alle voorzieningen van de stadskern met de rust en ruimte van de dorpskernen en het buitengebied erom heen. Zij combineert de maatschappelijke betrokkenheid van de overheid met de resultaatgerichte aanpak van een onderneming. Voor de circa 1300 medewerkers is dat een uitnodiging om verantwoordelijkheid te nemen en initiatief te tonen. De gemeente vindt het van belang dat het contact met de burger respectvol en wederzijds is en ziet de commissie bezwaarschriften als mogelijkheid om daaraan bij te dragen.

 

Functieomschrijving

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft een onafhankelijke commissie bezwaarschriften ingesteld. De commissie behandelt bezwaarschriften tegen besluiten over omgevingsvergunningen, APV-vergunningen, jeugdzaken, verkeerszaken, subsidies, huisvesting etc. Zij hoort bezwaarmaker en het gemeentebestuur tijdens de hoorzitting. Daarbij vervult elk van de commissieleden in tenminste één bezwaarzaak de rol van rapporteur. De commissie stelt aansluitend in het besloten gedeelte van de vergadering haar adviezen op.

De plaatsvervangend voorzitter zit een deel van de hoorzittingen voor. Als plaatsvervangend voorzitter bent u aanspreekpunt van de commissie voor de betreffende vergadering en stimuleert u de coherentie in de commissie. U levert vanuit uw rol een bijdrage voor het jaarverslag van de commissie en bent in staat dit toe lichten aan de bestuursorganen van de gemeente.

 

Context

De commissie adviseert aan de gemeenteraad, het college van B&W en de burgemeester over bezwaren tegen genomen besluiten. De commissie brengt haar advies uit op grond van de Verordening behandeling bezwaarschriften Alphen aan den Rijn, de toepasselijke regelgeving en relevante jurisprudentie. De commissie kent geen kamers.

Bezwaren tegen besluiten over gemeentelijke belastingen zijn uitgesloten van de adviesbevoegdheid van de commissie. Besluiten op basis van de Participatiewet, alsook besluiten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning worden niet door de commissie, maar door extern adviseurs behandeld. De commissie wordt ondersteund door ambtelijk secretarissen. De hoorzittingen van de commissie bezwaarschriften vinden eens in de twee weken plaats op dinsdagavond volgens een vastgesteld roulatieschema.

 

Wat zoeken wij specifiek in de plaatsvervangend voorzitter ?

De door ons beoogde plaatsvervangend voorzitter heeft de volgende kwaliteiten:

  • Ervaring met het leiden van vergaderingen.

  • Oog voor verbinding en overtuigingskracht.

 

Kenmerken voor beide functies

De door ons beoogde plaatsvervangend voorzitter en commissieleden hebben de volgende kwaliteiten:

  • Academisch werk- en denkniveau.

  • Aantoonbare kennis van en ervaring met het algemeen bestuursrecht. Kennis van veel in bezwaarschriften voorkomende rechtsgebieden zoals het omgevingsrecht, milieurecht, jeugdrecht, verkeersrecht etc. en interesse in de ontwikkelingen op deze gebieden is een pre.

  • In staat zijn tot zelfstandige en onafhankelijke oordeelsvorming.

  • Oog voor een prettig en goed contact met de overheid, goede mediation vaardigheden, mede in het kader van een probleemoplossend vermogen.

  • Goede communicatieve, sociale en analytische vaardigheden en oog voor de vertaling van de toepasselijke juridische kaders naar de praktijk.

  • Inlevingsvermogen en maatschappelijke betrokkenheid.

  • Geen directe of indirecte binding met het bestuur of een adviesorgaan van de gemeente en niet woonachtig in Alphen aan den Rijn of directe omgeving.

 

Wat bieden wij?

De plaatsvervangend voorzitter ontvangt € 185 per voorgezeten vergadering en een reiskostenvergoeding. Commissieleden ontvangen € 154 per bijgewoonde vergadering, alsook een reiskostenvergoeding. Meer informatie? Voor vragen kunt u contact opnemen met Annemarie van Leeuwen, teamleider Juridische Zaken en Inkoop, 06-21531658, of Paul Lenssinck, secretaris van de commissie, 06-48133049.

 

Interesse?

Digitaal solliciteren kan t/m 12 april 2020 via de solliciteerknop bovenaan deze webpagina. U kunt uw reactie (met CV) richten aan het College van burgemeester en wethouder van Alphen aan den Rijn.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 

Acquisitie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Werkeninhetwesten.nl?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae

Bijlage(n)

Hoe heb je deze vacature gevonden? *
(Vul onderstaand veld in)
Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website