Plaatsvervangend voorzitter voor de Bezwaarschriftencommissie
Gemeente Gouda

WO   |   Regulier   |   Tijdelijk   |   0 uur
Solliciteer (t/m 1-8-2019)
De gemeente Gouda zoekt Plaatsvervangend voorzitter voor de Bezwaarschriftencommissie Gouda

De Bezwaarschriftencommissie Gouda
De Bezwaarschriftencommissie Gouda adviseert het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de gemeenteraad over te nemen beslissingen op bezwaarschriften. Het horen en adviseren gebeurt door een wisselend samengestelde commissie van een voorzitter en twee leden. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.
Hoorzittingen worden gehouden op donderdagavond en vrijdagochtend. Voorts houdt de commissie tenminste één keer per jaar een plenair overleg.

De gemeente Gouda vindt een oplossingsgerichte informele aanpak van bezwaarschriften belangrijk. Voordat een bezwaarschrift wordt voorgelegd aan de commissie wordt geprobeerd om in gesprek te gaan met een bezwaarmaker. Het doel is om samen te bespreken of een bevredigend resultaat kan worden bereikt voor zowel de bezwaarmaker als het bestuursorgaan, zodat een formele behandeling van het bezwaarschrift achterwege kan blijven.

 

Uw rol
De plaatsvervangend voorzitter is samen met twee leden en met ondersteuning van een ambtelijk secretaris verantwoordelijk voor het houden van ± 25 hoorzittingen per jaar voor zaken in het sociaal domein en de advisering van het bestuur in deze zaken. Deze hoorzittingen worden gehouden op vrijdagochtend van 08:45 – 12:00 uur.

 

Wat brengt u mee?

  • Een academisch werk- en denkniveau.
  • Inhoudelijke deskundigheid van één, en bij voorkeur meerdere wetten in het sociaal domein: de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 of de Jeugdwet.
  • Minimaal 3 jaar actuele werkervaring met het bestuurs(proces)recht en een of meer van de hiervoor genoemde wetten.
  • Minimaal 3 jaar ervaring met het leiden van (vergelijkbare) hoorzittingen.
  • Kennis en inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur.
  • Brede actuele maatschappelijke en sociale betrokkenheid.
  • Een onbevangen en oplossingsgerichte instelling, analytisch vermogen en in staat zijn bij te dragen, waar mogelijk, aan alternatieve geschilbeslechting (mediationvaardigheden).
  • Onafhankelijke oordeelsvorming: geen binding of betrokkenheid bij het gemeentebestuur van Gouda of bij een commissie of instelling die betrokken is bij de voorbereiding, de advisering of de vorming van gemeentelijk beleid, gemeentelijke besluitvorming en de uitvoering daarvan.

 

Wij bieden
U ontvangt een vergoeding per vrijdagochtend van €220,00. Benoeming geschiedt door het college van burgemeester en wethouders voor de duur van vier jaar. Na vier jaar kan herbenoeming plaatsvinden. 

Meer informatie over de gemeente Gouda vindt u op www.gouda.nl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Interesse?
U kunt meteen online solliciteren tot en met 1 augustus 2019 met een reactie en cv, waarin u aangeeft wat uw visie is op het behandelen van bezwaarschriften en wat u daarin inspireert.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Ed van der Hoeven van de Centraal Juridische Afdeling, via 0182-588650.

Competenties

Integriteit
Stressbestendigheid
Analytisch vermogen
Oordeelsvorming
Mondelinge communicatie
Samenwerken
Schriftelijke communicatie
Besluitvaardigheid
Nauwkeurigheid

Acquisitie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Werkeninhetwesten.nl?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae

Bijlage(n)

Hoe heb je deze vacature gevonden?
(Vul onderstaand veld in)
Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website