Logo HLTsamen schaduw
HLTsamen

​Werken bij HLTsamen

De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen hebben vanaf 1 januari 2017 één gezamenlijke werkorganisatie, HLTsamen. Deze organisatie werkt met ongeveer 470 medewerkers voor drie gemeenteraden en 80.000 inwoners.
 
We werken nauw samen met onze inwoners, ondernemers en verenigingen. Inventief, krachtig en verbindend zijn voor ons belangrijke waarden. Zo gaan we creatief op zoek naar de beste oplossing, brengen we mensen, hun ideeën en vragen bij elkaar en vinden we met elkaar het gemeenschappelijk belang.

Kijk voor meer informatie over onze drie gemeenten:
Hillegom
Lisse
Teylingen

Nieuwste vacatures Alle vacatures »

Vergunningverlener WABO

Medewerkers bij HLTsamen

Anna van Hoven

Medewerker openbare orde en veiligheid

Annette Kobes

Medewerker openbare orde en veiligheid

Alice Pater

Beleidsmedewerker Buitenruimte

Anna van Hoven

Medewerker openbare orde en veiligheid

In HLTsamen staan we dicht bij onze inwoners, hun wensen en vragen nemen we zoveel mogelijk mee in wat we besluiten en doen.

Anna van Hoven werd in 2014 door een kennis getipt op een vacature die bij gemeente Lisse open stond. Op de website van Werken in het Westen. Ze werd aangenomen en werkte er als medewerker openbare orde en veiligheid. Vanaf januari 2017 doet ze dat voor HLTsamen, waarin gemeente Lisse samen met Hillegom en Teylingen is overgegaan. “De samenwerking van de drie gemeenten is in meerdere opzichten positief. We hebben gezamenlijk meer slagkracht, waardoor inwoners meer kwaliteit kunnen verwachten. Voor mij is het werk meer afwisselend geworden, dat vind ik leuk.” 

Nieuw voor Anna is bijvoorbeeld de veiligheid op stations die ze samen met politie, NS en Prorail nastreeft. “Lisse had simpelweg geen station, waardoor dat niet eerder in mijn werk voorkwam.”  Anna is nu één van de acht medewerkers die zich bezig houdt met openbare orde, veiligheid en crisisbeheersing. En heeft nu met drie burgemeesters te maken, qua afstemming van wat prioriteit heeft in haar werkgebied. “Iedere burgemeester heeft andere wensen. Daarom is het goed dat we gezamenlijk overleg hebben om te bepalen waar we ons op focussen. Natuurlijk is er ruimte voor maatwerk per gemeente, want ook lokale aandacht blijft belangrijk. Om dat verder af te stemmen, tref ik daarvoor dan enkel de burgemeester in de betreffende gemeente.” Anna’s agenda staat dus aardig volgepland. “De hectiek is soms frustrerend , waardoor ik wel eens verlang naar een afgebakend werkpakket. Maar dat ben ik dan waarschijnlijk ook weer zat na een week” zegt ze lachend.  Buiten én binnen de organisatie afstemmen, is een essentiële combinatie in de functie. “In onze regio staan we dicht bij onze inwoners, hun wensen en vragen nemen we zoveel mogelijk mee in wat we besluiten en doen. Nauwe samenwerking binnen de organisatie is daarvoor de basis. De lijnen zijn hier kort, ook met het bestuur. Dat werkt heel prettig vind ik.” 

Annette Kobes

Medewerker openbare orde en veiligheid

“Wanneer er een probleem is, gaan we er meteen naartoe. Als beide partijen met een tevreden gevoel weer naar huis gaan, geeft me dat veel voldoening.”

Annette Kobes werkt tien jaar als Boa (Buitengewoon opsporingsambtenaar) bij de gemeente Teylingen, nu HLTsamen. Gemeente Teylingen was destijds net twee jaar gefuseerd met omliggende gemeenten. “Een groot compliment aan degenen die toen de fusie hebben begeleid! Niemand had het over ‘bij ons deden we dat voorheen zus en zo’. Dat was anders bij mijn vorige werkgever waar ook een fusie is geweest. Sinds begin 2017 is Teylingen ambtelijk gefuseerd met Hillegom en Lisse tot HLTsamen.  De fusie van HLTsamen is in sneltreinvaart gegaan. “We moeten nog wat werkwijzen op elkaar afstemmen. Einde van dit jaar zijn we er zeker wel” zegt Annette lachend.

Werkinhoudelijk en qua woongebied hebben de collega’s goede afstemming met elkaar. “Dat moet ook wel, want het is niet prettig als je vanuit het werk op een wijkavond staat in de buurt waar je zelf woont.” Het team van Boa’s bestaat uit vijf mannen en twee vrouwen. “We kenden elkaar al van verplichte bijscholingscursussen in dit werk. En bijvoorbeeld van weerbaarheidstrainingen bij de politie.” Als er een probleem is, stapt Annette snel op haar fiets. “Die hectiek spreekt me aan en het geeft voldoening als alle partijen weer met een goed gevoel naar huis gaan. Ook intern zoeken we elkaar op voor goede afstemming. We werken goed samen met het team vergunningen en bijvoorbeeld de buitendienst. De buitendienst zijn ‘de ogen en oren’ in de gemeente en vragen onze hulp indien nodig. Ook werken we goed samen met de collega’s die het beleid maken, waardoor werkzaamheden goed op elkaar afgestemd kunnen worden. Omdat we meerdere locaties hebben door de ambtelijke samenwerking, is het helaas niet mogelijk om overal even binnen te lopen voor afstemming. Maar natuurlijk is er altijd nog de telefoon of email.” Met ingang van mei 2017 vervult Annette binnen het team handhaving ook de functie van administratief juridisch ondersteuner.

Alice Pater

Beleidsmedewerker Buitenruimte

Wat ik doe? Vroeger heette het team ‘Gemeentewerken’ en dan zag iedereen tegen wie ik dat zei oranje hesjes voor zich. Ik loop daar niet zelf in rond, maar stem alles daarvoor af.

Alice Pater werkte, voordat HLTsamen ontstond begin dit jaar, bij gemeente Teylingen (de T in HLT). De overgang naar een grotere organisatie bracht ook andere componenten met zich mee. “Onze organisatie staat de komende jaren voor een groot aantal uitdagingen. De samenleving verandert. Ontwikkelingen op het gebied van (informatie)technologie en digitalisering worden grenzeloos en dringen door in alle beleidsvelden. Ook de nieuwe omgevingswet, participatie, circulaire economie en duurzaamheid spelen een belangrijke rol. Participatie en zelfs eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven is momenteel dé innovatie binnen de overheid. Het is prettig dat je met meer mensen en capaciteit dat voor elkaar kunt krijgen.”

Onder ‘Buitenruimte’ wordt alles verstaan wat door de gemeente beheerd wordt. Het werk van de ‘oranje hesjes’. Van afvalinzameling tot groenonderhoud. Het team heeft ook te maken met niet tastbare elementen in het werk. Zoals burgerparticipatie dat nu in ieder project verweven is. “Wanneer een woonwijk wordt heringericht gaan we met een leeg vel naar de wijkbewoners toe. Om samen te bekijken wat passend is in de buitenruimte. Al lange tijd is er ruimte voor de inwoner om inspraak te hebben. Nu wordt het standaard georganiseerd. Daarvoor krijgen we ook ondersteuning van afdeling Communicatie. Het blijft een interessante zoektocht of het beter is om met een blanco vel met de buurt af te stemmen, of dat wat kaders meegeven toch handiger is. Dat helpt bijvoorbeeld weer teleurstellingen voorkomen.” Zo blijft het werk dat Alice doet steeds in ontwikkeling. En dat vindt ze leuk. “Als Beleidsmedewerker Buitenruimte anticipeer je op landelijke (beleids)trends en ontwikkelingen. Deze onderzoek je en vertaal je naar kansen voor haalbare producten en diensten in het werkgebied.” Waarom HLTsamen leuk is om voor te werken? “Als je ervan houdt om samen met anderen de basis te leggen in een groeiende organisatie, dan is dit je plek. Bovendien doe je dat voor een groot verzorgingsgebied, met verschillende woonkernen. En het is een interessant speelveld om met de ambtelijke collega’s voor één organisatie te werken, maar bestuurlijk (college en gemeenteraad) nog wel met drie beslissers af te stemmen: Hillegom, Lisse en Teylingen. Een mooie puzzel!” Aldus Alice.

Contactinformatie

Bezoekadres
Hoofdstraat 115
2181 EC HILLEGOM

Postadres
Postbus 32
2180 AA HILLEGOM

telefoon14 0252
emailinfo@hltsamen.nl