Logo Gemeente Nieuwkoop schaduw
Gemeente Nieuwkoop

Nieuwkoop ontwikkelt, ontwikkel jij mee?

Werk je bij de gemeente Nieuwkoop, dan  werk je midden in de maatschappij. De gemeente telt circa 27.000 inwoners, verdeelt over 13 dorpen met  elk een eigen identiteit. Wij vinden de leefbaarheid en zelfstandigheid van deze dorpen erg belangrijk. Maatschappelijke en bouwkundige projecten moeten ervoor zorgen dat inwoners hier met plezier (blijven) wonen, werken en recreëren. Nieuwkoop is daarom altijd in beweging!

Een goede dienstverlening aan inwoners, ondernemers en verenigingen vinden wij belangrijk. We zoeken constant naar mogelijkheden om onze dienstverlening steeds verder te verbeteren en het de inwoners en ondernemers zo makkelijk mogelijk te maken. Digitalisering is hierin een belangrijk sleutelwoord. Ook op maatschappelijk en ruimtelijk gebied is Nieuwkoop ambitieus. In verschillende dorpen ontwikkelen we nieuwe, groene woonwijken. Ook hebben we plannen voor het realiseren van Integrale Kindcentra en zijn we volop bezig met adequate dienstverlening rondom de WMO en jeugdzorg.

In Nieuwkoop staat de inwoner en ondernemer centraal. We werken actief samen met dorpsraden, aan de hand van dorpsplannen die de inwoners zelf opstellen. We betrekken onze inwoners en ondernemers zoveel en zo vroeg mogelijk bij ontwikkelingen. Zo weten we wat er leeft, spelen we in op wensen en behoeften en leren we van de lokale kennis.

Nieuwkoop als werkgever
Alle ambities en veranderingen vragen om enthousiaste en professionele medewerkers. Collega’s die zich herkennen in de termen “ambitieus, creatief, dynamisch, betrokken, samenwerking”. Bij Nieuwkoop vind je een informele en toch zakelijke cultuur, een mensgerichte managementstijl en veel verantwoordelijkheden op afdelingsniveau. Spreekt dit je aan? Dan word jij misschien wel een van onze ruim 200 collega’s!

Werken bij een gemeente
Als je bij de gemeente werkt, sta je midden in de maatschappij. Beslissingen die je als gemeentelijke medewerker neemt, hebben directe invloed op de kwaliteit van de leefomgeving. Je denkt mee in de ontwikkeling en uitvoering van nieuw beleid en projecten. Bij de gemeente heb je te maken met een enorme hoeveelheid en verscheidenheid van diensten. Van een rijbewijs tot aan een compleet nieuwe woonwijk. Daarbij heb je te maken met kritische inwoners, de publieke opinie en de media. Je vult je functie voor een belangrijk deel zelf in. Gecombineerd met gunstige arbeidsvoorwaarden en goede opleidingsmogelijkheden, is de gemeente een uitstekende werkgever.

Medewerkers bij Gemeente Nieuwkoop

Renske van der Peet

Beleidsmedewerker Sociaal Domein

Annemieke de Roos

Omgevingsmanager

Wendel van Genderen

Specialist Openbare Orde & Veiligheid

Renske van der Peet

Beleidsmedewerker Sociaal Domein

Boven mijn verwachting kon ik vanuit mijn werkervaringsplek door binnen de gemeente Nieuwkoop

Renske van der Peet vond na het afstuderen niet direct een passende baan. Ze had tijdens haar studie stage gelopen bij een gemeente en wist van het bestaan van ‘werkervaringsplekken’ binnen de gemeente Nieuwkoop, waar ze ook geboren en getogen is. Daar kon ze op zo’n plek terecht. “Hartstikke leuk om dat als alternatief aan te pakken naast het solliciteren naar functies. Die afspraak is er bij een werkervaringsplek: als je ergens een functie vindt, heb je ook de ruimte om direct weg te gaan. Als werkervaringskandidaat lever je een bijdrage aan de gemeente. Omgekeerd deed gemeente Nieuwkoop dat ook voor mij. Ik kon bij Werken in het Westen trainingen volgen, bijvoorbeeld in solliciteren.”

Van de opgedane kennis kon Renske gebruik blijven maken binnen de gemeente Nieuwkoop. Tot nu aan toe. “Dat had ik niet verwacht, dat ik vanuit de werkervaringsplek binnen dezelfde gemeente door kon solliciteren.” Renske startte met een onderzoek naar een digitaal platform om op een andere manier te participeren met inwoners, verenigingen en organisaties. Daarnaast ondersteunde ze de opstart van het sociale team. Ze kon op de afdeling sociaal domein blijven doordat de functie van beleidsmedewerker Sport vrij kwam tijdens haar werkervaringstijd. Inmiddels heeft ze naast Sport ook Onderwijs, peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en laaggeletterdheid in haar portefeuille .“Het is handig dat ik veel instanties in de omgeving ken, omdat ik hier ook vandaan kom. Sparren met collega’s is altijd mogelijk binnen Nieuwkoop. Dat is fijn, zeker als startende beleidsmedewerker. Er is nog veel te leren voor me. Ik wil graag doorgroeien in beleidsniveau. Wat dat betreft heeft Werken in het Westen me eerder geholpen en mocht ik een interessante opleiding of training zien, dan is hier de ruimte om die aan te vragen. Dat is heel mooi.”

Annemieke de Roos

Omgevingsmanager

“Je hoort anderen vaak zeggen dat ze niet zijn gaan doen waar ze voor gestudeerd hebben. Ik vind het super leuk om te zeggen dat ik binnen gemeente Nieuwkoop dat juist wel doe!”

Annemieke de Roos heeft na haar studies Bestuurskunde en Communicatie bij de gemeente Nieuwkoop verschillende werkplekken gezien. Ze pakte verschillende ‘klussen’ aan die open kwamen door bijvoorbeeld zwangerschapsverlof. Daardoor heeft ze veel gezien van de organisatie. Die ervaring komt, samen met haar studie, mooi samen in haar huidige functie van Omgevingsmanager.

Annemieke: “Vaak hoor ik om mij heen dat je niet terecht komt op een functie die bij je studie past. Dat is bij mij wel het geval en ook nog eens bij een hele leuke gemeente waar veel ruimte is voor nieuwe ideeën. ‘Annemieke stroomde na haar studie in op de afdeling Directie waar ze een onderzoek deed. Vervolgens ging ze door naar de afdeling Beheer Openbare Ruimte waar ze zich bezig hield met speeltuinen en hondenbeleid. “Ja, het ambtenarenwerk is heel divers” zegt ze daarbij lachend. Ze verving een communicatieadviseur tijdens diens zwangerschapsverlof en kwam vervolgens vast in dienst als Omgevingsmanager. “Een functie waarin ik de brug ben tussen de technische mannen en vrouwen die ontwerpen maken voor bijvoorbeeld een nieuwe weg en degenen die aan die weg ‘liggen’. Zoals de winkeliersvereniging die meedenkt over de bereikbaarheid van de winkels of verder ingelicht kan worden over de planning van het werk. Van tekentafel tot en met de uitvoering probeer ik de afstemming zo goed mogelijk te verzorgen tussen omgeving en gemeente. Binnen en buiten de gemeente zie ik veel partijen en dat vind ik ontzettend leuk.” 

Wendel van Genderen

Specialist Openbare Orde & Veiligheid

“Gemeente Nieuwkoop laat zich kenmerken door openheid. Van burgemeester tot medewerker, tot inwoner. De deur staat overal open.”

Wendel van Genderen startte in 2004 bij gemeente Nieuwkoop als interimmer. Er was een grote werkvoorraad bij team Handhaving, waar extra handjes nodig waren. Het werken voor Nieuwkoop beviel dusdanig goed, dat Wendel later de kans aangreep er vast in dienst te treden.

Wendel: “De klik bij gemeente Nieuwkoop was er gelijk. Of je nu op interimbasis een bijdrage levert, of als vaste medewerker, iedereen telt mee in de organisatie.” Inmiddels heeft Wendel een bredere functie binnen de gemeente. “Voor brede jongens” grapt hij. Hij houdt zich bezig met ‘integrale veiligheid’. Of te wel: thema’s als criminaliteit, hangjeugd en terrorismebestrijding. “Daarmee ben ik overal en altijd aan de slag. Een 24/7 baan binnen gemeenteland. Van Oud & Nieuw in goede banen leiden, tot voldoen aan landelijke wetgeving en veel overleggen in de regio. Met de lokale politie, samenwerkende gemeenten, of in huis met de burgemeester die aan het hoofd van deze ‘operatie’ staat.” Juist het interactieve spreekt hem aan in de functie en de essentiële bijdrage leveren aan veiligheid voor inwoners. Zo is Wendel trots op het compliment dat hij kreeg van de politiechef voor zijn aanpak in ontmantelen van hennepkwekerijen. “En het is mooi dat andere gemeenten in de buurt daar ook direct mee aan de slag kunnen.” Wendel kan het aanraden om bij gemeente Nieuwkoop naar vacatures uit te kijken: “Het is een open organisatie, van de top tot aan de werkvloer. En hier wordt gewerkt aan talentontwikkeling. Zodat ieder het beste uit zichzelf kan halen op het werk. En ook daarin geldt: van bestuur tot aan medewerker. Zo draaien we goed met z’n allen!”
 

Contactinformatie

Bezoekadres
Teylersplein 1
2441 LE NIEUWVEEN

Postadres
Postbus 1
2460 AA TER AAR

telefoon14 0172
emailinfo@nieuwkoop.nl
websitewww.nieuwkoop.nl