Staats- en bestuursrecht en lokale politiek

Startmoment

Vanaf 9-4-2020

Locatie

Huis van de Stad Gouda

Deelnemers

1 inschrijving (9 plaatsen vrij)
Kosten: € 82,50
Inschrijven tot 23-03-2020
Over deze opleiding

Inhoud

Als gemeenteambtenaar heb je te maken met het politiek-bestuurlijke krachtenveld. Met de training ‘Staats- en bestuursrecht en lokale politiek’ krijg je meer inzicht in deze bijzondere kant van het overheidsfunctioneren. Na de training heb je meer houvast in het politiek-bestuurlijk proces. Je staat stil bij verantwoordelijkheden, verwachtingen en dilemma’s en het versterkt jouw vakmanschap  en politiek-bestuurlijke inzicht. Tijdens de training worden actuele politieke situaties besproken en wordt een koppeling gemaakt met de lokale situatie waarin de deelnemers werken. Ook kunnen vooraf vragen of dilemma’s worden ingebracht die als casus kunnen dienen voor de training.

Programma

  1. Kennismaking
  2. Basisbeginselen Staats- en bestuursrecht
  3. Nederland en de Trias Politica
  4. Lokale overheid
  5. Gemeenteraadsverkiezingen en coalitievorming
  6. De fractie
  7. Hoe komt een raadslid of –fractie tot een standpunt
  8. Tips voor de gemeentelijk ambtenaar
  9. Afsluiting

Competenties

Naast pure kennisoverdracht richt deze training zich op de competenties Inlevingsvermogen en Omgevingsbewustzijn.

Aantal deelnemers

Min. 6 - max. 10 deelnemers

Kosten en aanmelding

Deelname aan de training kost € 82,50 per persoon (vrijgesteld van BTW) en wordt via facturatie aan uw gemeente door de trainer verzorgd. In de kosten is begrepen het Zakboek Ambtenaren. De gastgemeente zorgt voor koffie, thee en water.

Annulering

Indien er wordt geannuleerd binnen twee weken voor de trainingsdatum, zijn wij genoodzaakt om het gehele bedrag in rekening te brengen.

Docent

mr. Peter van den Berg (1974) studeerde Nederlands recht (specialisatie staats- en bestuursrecht) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Peter is juridisch adviseur en facilitator bij de gemeenten Oudewater en Woerden, adviseur & trainer bij Leg-uit. Peter was daarnaast van 2006-2018 gemeenteraadslid in Waddinxveen en in 2019 lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland. Peter is redacteur van de serie Zakboeken Openbaar Bestuur.

Datum en locatie

Datum/locatie

Huis van de Stad Gouda
Op donderdag 9 april 2020
van 09:30 tot 12:30 uur
2803 PG Gouda
Burgemeester Jamesplein 1
kamer 2.45 (Achterwillens)