Staats- en bestuursrecht en lokale politiek

Startmoment

Vanaf 17-10-2019

Locatie

Gemeentehuis Katwijk

Deelnemers

7 inschrijvingen (3 plaatsen vrij)
Kosten: € 97,50
Inschrijven tot 16-09-2019
Over deze opleiding

Staats- en bestuursrecht en lokale politiek

Achtergrond

Als overheidsdienaar heb je te maken met het politiek-bestuurlijke krachtenveld en hoe deze bijzondere bestuurlijke en werkgeverskant invloed heeft op jouw organisatie en jouw rol daarin.

Met de training ‘Staats- en bestuursrecht en lokale politiek’ krijg je meer inzicht in deze bijzondere kant van het overheidsfunctioneren. Tijdens de training worden theorie en praktijk met elkaar afgewisseld en worden actuele casussen besproken. Na de training heb je meer houvast in het politiek-bestuurlijk proces. Je staat stil bij verantwoordelijkheden, verwachtingen en dilemma’s en het versterkt jouw vakmanschap  en politiek-bestuurlijke inzicht.

 

Programma
1.  Kennismaking

2.  Casus 1: krachtenanalyse wethouder (n.a.v. actueel voorval)

3.  Basisbeginselen Staats- en bestuursrecht

4.  Nederland en de Trias Politica

5.  Casus 2: Verschillen ambtenaren en raadsleden

6.  Lokale overheid

7.  Gemeenteraadsverkiezingen en coalitievorming

8.  De fractie

9.  Casus 3: Tombola

10.  Hoe komt een raadslid of –fractie tot een standpunt

11.  Lagerhuisdebat

12.  Afsluiting

 

Competenties

Naast pure kennisoverdracht richt deze training zich op de competenties Inlevingsvermogen, politieke sensitiviteit  en  Omgevingsbewustzijn.

 

Aantal deelnemers     6 – 10 deelnemers

 

Trainer:               Peter van den Berg  (trainer is juridisch adviseur en facilitator bij de

                            gemeenten Oudewater en Woerden en was vanaf 2000 tot 2018 lokaal politiek actief, waaronder 12 jaar raadslid)

 

Kosten en aanmelding
Deelname aan deze training kost € 97,50 incl. 21% BTW  per persoon en wordt via facturatie aan uw gemeente door de trainer verzorgd. In de kosten zijn begrepen een syllabus en het Zakboek Raadsleden. Voor koffie, thee en water wordt door de gastheergemeente gezorgd.

 

Bewijs van deelname

Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname.

 

Annulering
Indien er wordt geannuleerd binnen twee weken voor de trainingsdatum, zijn wij genoodzaakt om het gehele bedrag in rekening te brengen.

 

 

  

Datum en locatie

Datum/locatie

Gemeentehuis Katwijk
Op donderdag 17 oktober 2019
van 09:30 tot 12:30 uur
2224 EW Katwijk (zh)
Koningin Julianalaan 3
kamer Burgerzaal