Scenario Denken (in company Diemen)

icoon van een kalender

Startmoment

Vanaf 15-3-2022
icoon van een locatie

Locatie

Gemeentehuis Diemen
icoon van een deelnemer

Deelnemers

6 inschrijvingen (4 plaatsen vrij)
Kosten: geen
Inschrijven tot 01-03-2022
Over deze opleiding

ONMISBARE INTERVENTIE IN STRATEGIE-ONTWIKKELING

 

Voorspelbaar of voorstelbaar?

In strategieontwikkeling is doorzicht in tijd steeds minder betrouwbaar. De mogelijke toekomst van morgen is namelijk gisteren al weer achterhaald. Strategische opties komen nu steeds vaker naar voren via de methodiek van scenarioplanning. Het gaat immers in beleidsontwikkeling vrijwel niet meer over voorspélbaarheid, maar juist over voorstélbaarheid. Zeker ook bij strategisch advies in het openbaar bestuur.

 

Mogelijke toekomst

Een scenario is een verhaal dat een mogelijke toekomst beschrijft. Het bevat opmerkelijke gebeurtenissen, de sleutelspelers en hun drijfveren en het beschrijft de dynamiek in de wereld. Het bouwen en gebruiken van scenario's helpt mensen zich de toekomst voor te stellen en de uitdagingen die de toekomst hen stelt.   

 

Training Scenarioplanning

De training is een beknopte praktische kennismaking in twee aaneengesloten dagdelen met het denken in scenario’s en het werken met scenarioplanning (‘SCPL’). SCPL is vooral leuk en leerzaam. Met verwondering over onverwachte uitkomsten uit SCPL-sessies. Een paar leerdoelen van de ééndaagse training zijn:

  • Praktijkinzicht - zicht op de praktische kanten van de methodiek van SCPL als 'Het verhaal van een mogelijke toekomst'
  • Gericht op de opdracht - kunnen kiezen tussen verschillende soorten scenario’s, afhankelijk van tijd, thema en toekomst
  • Meteen aan de slag – het ontwikkelen van eigen denken & doen in SCPL voor toepassing in de dagelijkse adviespraktijk
  • Het kunnen werken met de SCPL-‘toolkit’ – het beginnen met de opbouw van een persoonlijke professionele gereedschapskist voor scenariobouwen.

 

Belangrijke vragen in het programma

De opbouw van de sessie bestaat uit korte theorie, videovoorbeelden, casuïstiek en enkele praktische oefeningen. We werken aan de hand van een achttal belangrijke leervragen: Wat is SCPL? Waar zit SCPL in de strategische cyclus? Welke krachtenvelden kunnen SCPL beïnvloeden? Hoeveel soorten scenario's zijn er? Welke fasen kunnen we in SCPL onderscheiden? Hoe werkt dat precies, scenario's maken? Bestaan er richtlijnen en stappenplannen voor SCPL? Waardoor is SCPL een noodzakelijke interventie in beleid- en strategieontwikkeling?

 

Scenarioplanning is een gezelschapsspel. In de training gaan we daarom vooral spelend leren!

Datum en locatie

Datum/locatie

Gemeentehuis Diemen
Op dinsdag 15 maart 2022
van 09:00 tot 17:00 uur