Politieke en bestuurlijke sensitiviteit

Startmoment

Vanaf 19-11-2020

Locatie

Gemeente Waddinxveen

Deelnemers

6 inschrijvingen (2 plaatsen vrij)
Kosten: € 175,00
Inschrijven tot 22-10-2020
Over deze opleiding

Plezier in het adviseren van gemeentebestuurders (burgemeester en wethouders)

Deze dag ga je aan de slag met de vraag: Hoe kan ik mijn bestuurder het beste ondersteunen en daar als adviseur plezier in hebben?

Kortom: Hoe ontwikkel je politieke en bestuurlijke sensitiviteit?

Iedere dag lezen we in de media dat burgemeesters en wethouders van gemeenten in vergaderingen met moeite “het hoofd boven water houden” en soms erger: “opstappen”. Voordat het zover is, is er natuurlijk al veel gebeurd. Vaak speel jij, als adviseur, een rol in de aanloop tot zo’n vergadering Natuurlijk ben je deskundig en loyaal aan je bestuurder(s), maar je kent niet altijd de wereld waarin de bestuurder draagvlak moet zien te krijgen voor haar/zijn voorstellen. Bovendien is de bestuurder ook maar een mens, waar je in de wijze van adviseren rekening mee kan houden.

Deze training gaat in op de uitdagingen van vandaag en morgen in de moderne leefomgeving van onze gemeentebestuurders, waardoor je in de rol van adviseur kan voorzien of sneller kan anticiperen op reacties op voorstellen.

Vooraf wordt aan de deelnemers gevraagd casussen in te brengen die op de dag zelf zullen worden gebruikt als illustratie om de leerstof te bespreken.

Dagindeling

Ochtend

In de ochtend is de vraag aan de orde wat politiek bestuurlijke sensitiviteit inhoudt en wordt de context tussen beleid, bestuur en organisatie geschetst. Dit wordt gedaan aan de hand van casussen die ingebracht zijn door de deelnemers (mochten er geen casussen zijn ingebracht dan zijn er 2 voorbeelden beschikbaar).

  • Wat is politiek bestuurlijke sensitiviteit?
  • Wanneer is een onderwerp gevoelig?
  • Welke belangen spelen een rol in politieke discussies en besluitvorming?
  • Afstand en betrokkenheid van de politicus
  • Wat zijn de e arena’s van de bestuurder?
  • De regierol van de beleidsadviseur

Middag

In de middag komen het krachtenveld, de stakeholders en bestuursstijlen aan bod. Aan het eind van de dag vatten de cursisten samen waarmee zij concreet ‘aan de slag’ gaan.

  • Inzetten op vertrouwen van het maatschappelijke krachtenveld
  • Valkuilen en uitdagingen voor de bestuurder
  • Omgaan met bestuursstijlen
  • Wat neem je mee terug naar jouw organisatie?

De bestuurservaring van de docent zorgt voor een goede aansluiting op de praktijk. De ervaren docent garandeert een actieve, adequate en intensieve trainingsdag. De nadruk ligt op het toe kunnen passen van de kennis en vaardigheden in de dagelijkse praktijk.

Kosten

De kosten voor deelname aan deze training zijn € 175,= excl. 21% BTW per persoon en wordt via facturatie aan de gemeente door de trainer verzorgd. Koffie, thee en lunch wordt door de gastheergemeente verzorgd.

Trainer

Jan Schellevis was gemeentesecretaris bij verschillende gemeenten. Verder is hij ruim 14 jaar raadslid geweest, waarvan bijna 3 jaar in de rol van wethouder. Hij is zelfstandig adviseur voor situaties waarin het wenselijk is om de samenwerking tussen leden van raad/college en ambtelijke beleidsmakers te ontwikkelen. Door zijn ruime ervaring kan hij zeer goed adviseren over de wijze waarop professionele advisering kan worden “vertaald” naar het bestuurlijke/politieke besluitvormingsproces.

Datum en locatie

Datum/locatie

Gemeente Waddinxveen
Op donderdag 19 november 2020
van 09:00 tot 16:30 uur
2741 HS Waddinxveen
Beukenhof 1
kamer 0.27 (Gouwezaal)