Mediationvaardigheden (basis)

Startmoment

Vanaf 7-4-2020 (2 dagen)

Locatie

Gemeentehuis Alphen aan den Rijn

Deelnemers

5 inschrijvingen (4 plaatsen vrij)
Kosten: € 300,00
Inschrijven tot 23-03-2020
Over deze opleiding

Mediationvaardigheden (basis)

Conflicthantering in je dagelijkse praktijk

 

Inleiding

Bij het werken binnen de overheid krijgt iedereen die klantcontacten heeft of leiding geeft regelmatig te maken met belangentegenstellingen en conflicten. Je kunt niet altijd bieden wat gevraagd wordt. Dat geldt zowel intern als extern. Soms leidt dat tot conflicten die jou en de andere partij in de weg kunnen zitten. En dit soort discussies hebben de neiging zich te verharden. Veel gemeentes leiden medewerkers op in mediationvaardigheden. Wij willen deze mogelijkheid nu ook bieden.

Je krijgt tijdens die tweedaagse training “handvatten” en vaardigheden om met conflicten om te gaan, ze te de-escaleren en als ze het kan op te lossen (of ze zo mogelijk zelfs te voorkomen).

Deze handvatten en technieken zijn gebaseerd op de vaardigheden die zijn ontleend aan het mediationproces. Vandaar: mediationvaardigheden.

 

Doelgroep

De training is bedoeld voor ambtenaren die in hun dagelijkse praktijk klantcontacten hebben of leiding geven. Dit kan zijn op elk vakgebied en in elke rol. Of je nu vergunningverlener bent, adviseur of handhaver, WMO consulent of medewerker van een klantcontactcentrum. De aanpak van conflicten is in de basis hetzelfde.

 

Resultaat

Je leert het onderkennen van achterliggende emoties en belangen, effectieve manieren van communicatie, vraagtechnieken en specifieke interventies om die in spanningsvolle situaties in te kunnen zetten. Daarmee ben je dan in staat om zelf op een goede en effectieve manier probleemoplossende gesprekken te voeren.

En …. dat helpt je om met meer plezier je werk te doen!

 

Werkwijze

De training bestaat uit een prettige mix van theorie en oefeningen om de theorie direct in de praktijk te brengen. Je bent zelf dus ook actief aan de gang.

Vooraf wordt je gevraagd om na te denken over je concrete leerdoelen die je uit deze training wilt halen, zodat de trainer daar op in kunnen spelen.

 

Inhoud

De training bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Introductie, vaststellen van leerdoelen en vragen;
  • Wat is mediation en wat zijn mediationvaardigheden?
  • Het belang van emoties en onderkennen waar het echt om gaat in een geschil;
  • Probleemanalyse; hoe ver is het probleem al geëscaleerd?
  • Belang van lichaamstaal en het onderkennen van signalen;
  • “Hoofdregels” voor een probleemoplossend gesprek;
  • Feedback geven en ontvangen;
  • Types vragen en vraagtechnieken;
  • Mogelijke interventies en hun doel;
  • En: veel praktijkoefeningen.

Duur

De basistraining mediationvaardigheden duurt twee dagen, met een periode van 14 dagen daar tussen.

 

Aantal deelnemers

Minimaal 6 en maximaal 9 deelnemers

 

Trainer      

Berry van Elst (MfN registermediator, ervaren Gemeentemediator, vertrouwenspersoon 

ongewenst gedrag en trainer)

 

Kosten

Deelname aan deze masterclass van 2 dagen kost €300 (incl BTW) per persoon. Je gemeente ontvangt de factuur rechtstreeks van het trainingsbureau.

 

Voor koffie, thee, water en lunch worden door de gastheergemeente gezorgd.

 

Annulering
Indien wordt geannuleerd binnen twee weken voor de trainingsdatum, wordt het gebracht. 

Datum en locatie
Let op: deze opleiding/cursus bestaat uit 2 delen op de volgende locatie(s):

Deel A

Gemeentehuis Alphen aan den Rijn
Op dinsdag 7 april 2020
van 09:15 tot 16:30 uur
2405 SH Alphen aan den Rijn
Stadhuisplein 1
kamer Vergaderkamer XI

Deel B

Gemeentehuis Alphen aan den Rijn
Op dinsdag 21 april 2020
van 09:15 tot 16:30 uur
2405 SH Alphen aan den Rijn
Stadhuisplein 1
kamer Vergaderkamer X