Juridisch Rapporteren

icoon van een kalender

Startmoment

Vanaf 28-10-2021
icoon van een locatie

Locatie

Online
icoon van een deelnemer

Deelnemers

0 inschrijvingen (14 plaatsen vrij)
Kosten: € 325,00
Inschrijven tot 07-10-2021
Over deze opleiding

Het doel van deze cursus is dat de cursist op basis van een gestructureerde aanpak een transparant rapport leert schrijven dat kan dienen als onderbouwing van een Pw-(fraude)besluit. Tevens beogen we een grotere uniformiteit en professionaliteit alsmede een hoger niveau van rapporteren onder de deelnemers te bereiken ten einde het doorstaan van de juridische toets.

 

Een dergelijk rapport borgt dat een bezwaarschriftencommissie en/of een rechter inzicht krijgt in de wijze waarop het college onderzoek heeft gedaan, relevante feiten heeft vastgesteld en de gevolgen hiervan heeft beoordeeld voor het recht op bijstand van een Pw-uitkeringsgerechtigde.

 

Wanneer een college op deze wijze verantwoording aflegt aan een bezwaarschriftencommissie of een rechter, dan kan een gesprek over een Pw-fraudebesluit ook op gerichte wijze gevoerd worden en wordt daardoor de kans groter dat het besluit in een bezwaar- en/of beroepsprocedure ook echt stand houdt.

 

De training is bedoeld voor:

De training is bedoeld voor handhavers, fraudepreventiemedewerkers, inkomensconsulenten en sociaal rechercheurs.

 

Uitwerking

De cursist wordt gevraagd zijn of haar rapportage aan te leveren voorafgaand aan de cursus. De docent zal alle rapportages beoordelen. Zijn bevindingen dienen als leidraad tijdens de cursus.

Bij de uitwerking van de doelstellingen wordt de cursist onder andere geleerd om een vaste structuur te volgen in de opbouw van zijn of haar rapportage. Leidend hierbij is een duidelijke markering van de feitelijke aanleiding van het onderzoek enerzijds en de uitwerking hiervan in relevante rechtsvragen in het kader van een Participatiewet(Pw)-fraudebesluit anderzijds.

 

Deze rechtsvragen verwijzen naar de vaste juridische kernelementen van een Pw-fraudebesluit, zoals de niet-nakoming van de wettelijke inlichtingenverplichting over hoofdverblijf, woonsituatie en/of middelenfraude en de vraag, welke gevolgen dit moet hebben voor het recht op bijstand van de Pw-uitkeringsgerechtigde.

 

Daarnaast leer je de juiste structuur, (objectieve) stijl, woordkeuze en een adequate samenvatting te schrijven.

 

Data training en tijden

Het is een online training die wij aanbieden via Zoom op donderdag 28 oktober 2021. Cursustijden van 09:30 tot 16:30 incl. pauze.

 

Kosten van de training ex BTW:  

6- 8 deelnemers : € 325,- p.p.

8 tot 10 deelnemers : € 275,- p.p.

11 tot 14 deelnemers : € 225- p.p.

 

Annuleringsvoorwaarden voor de cursisten:

Tot 2 weken voorafgaand aan de cursus kan dit kosteloos. Binnen 2 weken voor aanvang van de cursus wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Een collega kan eventueel wel uw plek kosteloos overnemen. 

 

Minimum – maximum aantal deelnemers:  

6 – 14 deelnemers 

 

Trainer:  

Verzorgd door de Mariënburggroep 

Datum en locatie

Datum/locatie

Online
Op donderdag 28 oktober 2021
van 09:30 tot 16:30 uur