Interculturele communicatie

Startmoment

Vanaf 12-9-2019

Locatie

Gemeentehuis van Alphen aan den Rijn

Deelnemers

0 inschrijvingen (10 plaatsen vrij)
Kosten: € 300,00
Inschrijven tot 15-08-2019
Over deze opleiding

Achtergrond

“Niet de culturen maar mensen ontmoeten elkaar”

Nederland verkleurt. We zien het aan het straatbeeld, in de media en in organisaties. Voor de één is deze ontwikkeling een positieve uitdaging, de ander kijkt er wat argwanend naar. Feit blijft dat de demografische ontwikkeling veel teweeg brengt. Een andere taal, andere gewoontes en/of andere opvattingen zijn vaak genoeg stof tot discussie.

Om begrip te hebben van andermans cultuur moet je eerst inzicht hebben in je eigen cultuur. Waar kom je zelf vandaan? Wat zijn jouw gewoontes en opvattingen? Als je inzicht hebt in wat jou heeft gevormd ben je beter in staat om begrip te hebben voor de cultuur van de ander. Tijdens deze training krijgen de deelnemers meer inzicht in de wederzijdse culturele gevoeligheden en hoe ze deze kunnen overbruggen. Er wordt dan ook aandacht gegeven aan verdieping in culturen.

Tijdens deze training ligt de focus niet uitsluitend op statushouders (Eritrea, Syrië e.a.), maar ook op mensen die al langere tijd in Nederland wonen, zoals Turken en Marokkanen en andere doelgroepen.

 

Werkwijze

Het theoretisch gedeelte wordt afgewisseld met oefenen met communicatiemodellen en een interactief spel over communicatie. De deelnemers krijgen inzicht in communicatiestijlen en leren hoe ze gesprekken kunnen sturen en beïnvloeden. Daarnaast zullen twee gastsprekers (statushouders) hun verhaal doen met de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Het gehele programma is uiterst praktisch, interactief en dynamisch.

 

Programma                         van 9.00 uur tot 16.30 uur
Globaal komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Cultuurkenmerken Westers en Oosters
  • Waardenpatronen
  • Interactieve sessies met gastsprekers
  • Praktijkoefeningen communicatie en oefenen met eigen casus en regiemodel

Resultaten

Na de training hebben de deelnemers meer inzicht in de eigen culturele achtergrond en weten ze welke invloed deze heeft op de manier waarop zij naar de wereld kijken. Ze begrijpen hoe cultuurverschillen doorwerken in gedrag en samenwerking en ze krijgen handvatten aangereikt om cultuurgevoeligheden te overbruggen. Ze zijn in staat om op een effectieve en constructieve manier vorm te geven aan het contact met de “vreemde” ander. 

 

Voor wie

Deze training is bedoeld voor iedereen die werkt met mensen uit andere culturen, meer kennis wil hebben van andere culturen en die zijn interculturele communicatievaardigheden wil verbeteren.

 

Competenties

De competenties, waar deze training zich op richt, zijn:

Inlevingsvermogen, Omgevingsbewustzijn, Zelfreflectie, Mondelinge communicatie.

 

Duur

De training Interculturele communicatie wordt uitgevoerd in een compacte training van een dag.

Trainer

Köksal Nurdogan

Aantal deelnemers

Minimaal 6, maximaal 10 deelnemers

 

Kosten en aanmelding

Deelname aan deze training kost € 300,- per persoon en wordt rechtstreeks door het trainingsbureau aan de deelnemers gefactureerd. Bij deze aanbieder zijn opleidingen vrijgesteld van BTW. In de kosten zijn begrepen materiaalkosten. Voor koffie, thee (en lunch) wordt door de gastheergemeente gezorgd.

 

 

 

Datum en locatie

Datum/locatie

Gemeentehuis van Alphen aan den Rijn
Op donderdag 12 september 2019
van 09:00 tot 16:30 uur
2405 SH Alphen aan den Rijn
Stadhuisplein 1
kamer Werkcafé III