Interculturele communicatie

Startmoment

Vanaf 2-4-2020

Locatie

Huis van de stad Gouda

Deelnemers

1 inschrijving (9 plaatsen vrij)
Kosten: € 300,00
Inschrijven tot 16-03-2020
Over deze opleiding

Inleiding

Nederland verkleurt. We zien het aan het straatbeeld, in de media en in organisaties. Voor de één is deze ontwikkeling een positieve uitdaging, de ander kijkt er wat argwanend naar. Feit blijft dat de demografische ontwikkeling veel teweeg brengt. Een andere taal, andere gewoontes en/of andere opvattingen zijn vaak genoeg stof tot discussie.

Om begrip te hebben van andermans cultuur moet je eerst inzicht hebben in je eigen cultuur. Waar kom je zelf vandaan? Wat zijn jouw gewoontes en opvattingen? Als je inzicht hebt in wat jou heeft gevormd ben je beter in staat om begrip te hebben voor de cultuur van de ander. Tijdens deze training krijg je meer inzicht in de wederzijdse culturele gevoeligheden en hoe je deze kunt overbruggen. We zullen dan ook meer aandacht geven aan verdieping in culturen. Tijdens deze training richten we ons op statushouders (Eritrea, Syrië e.a.), maar ook op mensen die al langere tijd in Nederland wonen, zoals Turken en Marokkanen en andere doelgroepen.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor iedereen die werkt met mensen uit andere culturen, meer kennis wil hebben van andere culturen en die zijn interculturele communicatie-vaardigheden wil verbeteren.

Resultaat

Na de training heb je meer inzicht in je eigen culturele achtergrond en weet je welke invloed deze heeft op de manier waarop jij naar de wereld kijkt. Je begrijpt hoe cultuurverschillen doorwerken in gedrag en samenwerking en je hebt handvatten aangereikt gekregen om cultuurgevoeligheden te overbruggen. Je bent in staat om op een effectieve en constructieve manier vorm te geven aan het contact met de “vreemde” ander. 

Werkwijze

Het theoretisch gedeelte wordt afgewisseld met oefenen met communicatiemodellen en een interactief spel over communicatie. Je krijgt inzicht in communicatiestijlen en leert tijdens dit spel hoe je gesprekken kunt sturen en beïnvloeden. Daarnaast zullen

gastsprekers (statushouder) hun verhaal doen met de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Het gehele programma is uiterst praktisch, interactief en dynamisch.

Globale inhoud

Globaal komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Cultuurkenmerken Westers en Oosters
  • Waardenpatronen
  • Interactieve sessies met gastsprekers
  • Praktijkoefeningen communicatie en oefenen met eigen casus en regiemodel

Competenties

De competenties, waar deze training zich op richt, zijn:

Inlevingsvermogen, Omgevingsbewustzijn, Zelfreflectie, Mondelinge communicatie.

Duur

De training Interculturele communicatie wordt uitgevoerd in een compacte training van een dag.

Kosten en aanmelding

Deelname aan deze training kost € 300,- per persoon en wordt rechtstreeks door het trainingsbureau aan de deelnemers gefactureerd. Bij deze aanbieder zijn opleidingen vrijgesteld van BTW. In de kosten zijn begrepen materiaalkosten. Voor koffie, thee (en lunch) wordt door de gastgemeente gezorgd.

Aantal deelnemers

Minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers

 

Datum en locatie

Datum/locatie

Huis van de stad Gouda
Op donderdag 2 april 2020
van 09:30 tot 16:30 uur
2803 PG Gouda
Burgemeester Jamesplein 1
kamer 9.39