Hoe werkt een gemeente? (gratis) – Training voor nieuwe medewerkers

Startmoment

Vanaf 4-11-2020

Locatie

Huis van de stad Gouda

Deelnemers

10 inschrijvingen (0 plaatsen vrij)
Kosten: geen
Inschrijven tot 19-10-2020
Over deze opleiding

Wil jij meer weten over wat een gemeente doet? Welke bevoegdheden heeft de burgemeester, het college en de gemeenteraad? Voor welke thema’s is de gemeente verantwoordelijk? En hoe werk jij samen met collega’s binnen en buiten de gemeente? Wat is jouw rol, wie is jouw klant?

In deze interactieve workshop krijg je informatie over de vragen: wat doet een gemeente, wat is de taak van een gemeente en hoe is de verantwoordelijkheidsverdeling Daarnaast gaan we in op jouw rol, op welke manier treed jij naar buiten, welke rol heb je dan? En wat is daarin aan het veranderen?

Doel

Meer inzicht in de gemeentelijke organisatie; de taken en verantwoordelijkheden en jouw rol binnen en buiten de gemeente.

Onderdeel: Hoe werkt de gemeente

 • Wat is de taak van een gemeente?
 • Wat zijn de bevoegdheden van een gemeente?
 • Hoe is de rolverdeling binnen een gemeente?
 • Met welke instrumenten kan een gemeente haar taak vervullen?

Onderdeel: hoe werk jij binnen de gemeente

 • Wat zijn verschillende rollen die je als gemeenteambtenaar kan hebben?
 • Hoe is het om te werken in een politiek/bestuurlijke omgeving?
 • Wie is jouw klant?

Resultaten

Na afloop van de training zijn de deelnemers op de hoogte van:

 • het functioneren van een gemeente(bestuur);
 • de wijze waarop een gemeente(bestuur) onderdeel uitmaakt van de samenleving;
 • de taken en bevoegdheden van de verschillende bestuursorganen binnen de gemeente en de onderlinge verhoudingen daartussen;
 • de ambtelijke organisatie en jouw rol binnen en buiten de gemeente;

En…heb je nieuwe collega’s leren kennen; een uitbreiding van je netwerk in de regio!

Voor wie

De opleiding is bedoeld voor nieuwe ambtenaren van alle regiogemeenten die deel uitmaken van het samenwerkingsverband Werken in het Westen.

Aantal deelnemers

10 deelnemers per groep.

Kosten en aanmelding

Deelname aan deze training is gratis. Meld je je aan en kan je onverhoopt niet? Dan zien we graag uiterlijk vijf dagen voor aanvang je afmelding tegemoet via: info@werkeninhetwesten.nl of laat een collega deelnemen in jouw plaats.

 

Datum en locatie

Datum/locatie

Huis van de stad Gouda
Op woensdag 4 november 2020
van 09:30 tot 13:00 uur
2803 PG Gouda
Burgemeester Jamesplein 1
kamer 2.41