Basistraining Omgevingswet

Startmoment

Vanaf 16-3-2020

Locatie

Bestuurscentrum Voorhout

Deelnemers

2 inschrijvingen (10 plaatsen vrij)
Kosten: € 175,00
Inschrijven tot 26-02-2020
Over deze opleiding

Doelgroep

Alle medewerkers die in hun werk een relatie hebben met de fysieke leefomgeving, maar  nog geen of enigszins kennis hebben van de Omgevingswet. Bijvoorbeeld medewerkers bouwen en milieu, VTH, waterbeheer, verkeer, bereikbaarheid, economie en toerisme, juridisch medewerkers en P&O.

Leerdoelen

 • De maatschappelijke context van en filosofie achter de Omgevingswet kunnen schetsen;
 • De doelen van de Omgevingswet kunnen benoemen;
 • De fysieke leefomgeving kunnen beschrijven;
 • De zes kerninstrumenten van de Omgevingswet kunnen beschrijven en uitleggen wat het doel van deze instrumenten is;
 • De ontwikkelingen in de maatschappij en binnen de organisatie kunnen benoemen die kenmerkend zijn voor het succesvol invoeren van de Omgevingswet.

Onderwerpen

 • Maatschappelijke context
 • Filosofie en doel van de Omgevingswet
 • Kerninstrumenten Omgevingswet
 • Omgevingsvisie
 • Omgevingsplan
 • Vergunningverlening
 • Participatie
 • Wat betekent de Omgevingswet voor mijn werk?
 • Aan de slag

Inhoud

Tijdens de training wordt de achtergrond en maatschappelijke context van de Omgevingswet toegelicht. De filosofie van de wet (van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja, mits’ komt aan de orde) en doelen van de wet worden toegelicht. Via de reikwijdte van de wet (de gehele fysieke leefomgeving) komen we uit bij de Kerninstrumenten, waarbij voor de gemeente de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan en de Omgevingsvergunning belangrijke onderwerpen zijn. Tot slot wordt aandacht besteed aan participatie, met name bij vergunningverlening. De cursisten krijgen inzicht in de betekenis van de Omgevingswet op de werkvloer en geven concreet aan waarmee zij aan de slag willen gaan.

De training bestaat uit de overdracht van informatie en het oefenen in groepjes aan concrete casussen.

Duur

Van 9.30 tot 16.30 uur

Kosten

De kosten voor deelname aan deze training zijn € 175,= excl. 21% BTW per persoon en wordt via facturatie aan de gemeente door de trainer verzorgd. Koffie, thee en lunch wordt door de gastheergemeente verzorgd.

Aantal deelnemers

Min. 6 max. 12 deelnemers

 

 

Datum en locatie

Datum/locatie

Bestuurscentrum Voorhout
Op maandag 16 maart 2020
van 09:30 tot 16:30 uur
2215 MA Voorhout
Raadhuisplein 1
kamer Trouwzaal