Maak kennis met ons

Annemieke de Roos

Omgevingsmanager

Gemeente Nieuwkoop

Annette Kobes

Medewerker openbare orde en veiligheid

HLTsamen

Xavier Leenheer

Projectmedewerker Ruimtelijke Ordening & Civiele Techniek

Gemeente Waddinxveen

Annemieke de Roos

Omgevingsmanager, 

Gemeente Nieuwkoop

“Je hoort anderen vaak zeggen dat ze niet zijn gaan doen waar ze voor gestudeerd hebben. Ik vind het super leuk om te zeggen dat ik binnen gemeente Nieuwkoop dat juist wel doe!”

Annemieke de Roos heeft na haar studies Bestuurskunde en Communicatie bij de gemeente Nieuwkoop verschillende werkplekken gezien. Ze pakte verschillende ‘klussen’ aan die open kwamen door bijvoorbeeld zwangerschapsverlof. Daardoor heeft ze veel gezien van de organisatie. Die ervaring komt, samen met haar studie, mooi samen in haar huidige functie van Omgevingsmanager.

Annemieke: “Vaak hoor ik om mij heen dat je niet terecht komt op een functie die bij je studie past. Dat is bij mij wel het geval en ook nog eens bij een hele leuke gemeente waar veel ruimte is voor nieuwe ideeën. ‘Annemieke stroomde na haar studie in op de afdeling Directie waar ze een onderzoek deed. Vervolgens ging ze door naar de afdeling Beheer Openbare Ruimte waar ze zich bezig hield met speeltuinen en hondenbeleid. “Ja, het ambtenarenwerk is heel divers” zegt ze daarbij lachend. Ze verving een communicatieadviseur tijdens diens zwangerschapsverlof en kwam vervolgens vast in dienst als Omgevingsmanager. “Een functie waarin ik de brug ben tussen de technische mannen en vrouwen die ontwerpen maken voor bijvoorbeeld een nieuwe weg en degenen die aan die weg ‘liggen’. Zoals de winkeliersvereniging die meedenkt over de bereikbaarheid van de winkels of verder ingelicht kan worden over de planning van het werk. Van tekentafel tot en met de uitvoering probeer ik de afstemming zo goed mogelijk te verzorgen tussen omgeving en gemeente. Binnen en buiten de gemeente zie ik veel partijen en dat vind ik ontzettend leuk.” 

Annette Kobes

Medewerker openbare orde en veiligheid, 

HLTsamen

“Wanneer er een probleem is, gaan we er meteen naartoe. Als beide partijen met een tevreden gevoel weer naar huis gaan, geeft me dat veel voldoening.”

Annette Kobes werkt tien jaar als Boa (Buitengewoon opsporingsambtenaar) bij de gemeente Teylingen, nu HLTsamen. Gemeente Teylingen was destijds net twee jaar gefuseerd met omliggende gemeenten. “Een groot compliment aan degenen die toen de fusie hebben begeleid! Niemand had het over ‘bij ons deden we dat voorheen zus en zo’. Dat was anders bij mijn vorige werkgever waar ook een fusie is geweest. Sinds begin 2017 is Teylingen ambtelijk gefuseerd met Hillegom en Lisse tot HLTsamen.  De fusie van HLTsamen is in sneltreinvaart gegaan. “We moeten nog wat werkwijzen op elkaar afstemmen. Einde van dit jaar zijn we er zeker wel” zegt Annette lachend.

Werkinhoudelijk en qua woongebied hebben de collega’s goede afstemming met elkaar. “Dat moet ook wel, want het is niet prettig als je vanuit het werk op een wijkavond staat in de buurt waar je zelf woont.” Het team van Boa’s bestaat uit vijf mannen en twee vrouwen. “We kenden elkaar al van verplichte bijscholingscursussen in dit werk. En bijvoorbeeld van weerbaarheidstrainingen bij de politie.” Als er een probleem is, stapt Annette snel op haar fiets. “Die hectiek spreekt me aan en het geeft voldoening als alle partijen weer met een goed gevoel naar huis gaan. Ook intern zoeken we elkaar op voor goede afstemming. We werken goed samen met het team vergunningen en bijvoorbeeld de buitendienst. De buitendienst zijn ‘de ogen en oren’ in de gemeente en vragen onze hulp indien nodig. Ook werken we goed samen met de collega’s die het beleid maken, waardoor werkzaamheden goed op elkaar afgestemd kunnen worden. Omdat we meerdere locaties hebben door de ambtelijke samenwerking, is het helaas niet mogelijk om overal even binnen te lopen voor afstemming. Maar natuurlijk is er altijd nog de telefoon of email.” Met ingang van mei 2017 vervult Annette binnen het team handhaving ook de functie van administratief juridisch ondersteuner.

Xavier Leenheer

Projectmedewerker Ruimtelijke Ordening & Civiele Techniek, 

Gemeente Waddinxveen

Verantwoordelijkheid: je krijgt het maar moet het ook nemen. Er voor gaan geeft energie en zorgt er voor dat je jouw doel of die van de organisatie behaalt.