Digitale toegankelijkheid

Werken in het Westen vindt het belangrijk om online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken voor iedereen. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.werkeninhetwesten.nl

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Werken in het Westen verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website www.werkeninhetwesten.nl te laten voldoen aan het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

toegankelijkheidslabel

Toegankelijkheidsverklaring

Vanaf woensdag 23 september moeten alle overheidswebsites aan toegankelijkheidseisen voldoen zodat iedereen gebruik kan maken van de online informatie. Overheidsinstanties moeten een toegankelijkheidsverklaring publiceren voor iedere website waar zij verantwoordelijk voor zijn. In de verklaring staat in hoeverre de website al aan de eisen voldoet en welke maatregelen de instantie neemt om toegankelijkheid te borgen.

SiteImprove

SiteImprove is een tool die ons helpt om knelpunten te monitoren, inzichtelijk te maken en op te lossen. Hierdoor werken wij continu aan het verbeteren van de kwaliteit.

Feedback

Heeft u vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van de website van Werken in het Westen? Dan kunt u contact met ons opnemen via info@werkeninhetwesten.nl.