Nieuws:

Nog steeds een vacature stijging bij gemeenten

Door: I. Moons | 28 oktober 2022 - 16:34

Het aantal vacatures bij gemeenten stijgt nog steeds en ligt nu rond de 11.000. Dit is 79% hoger ten opzichte van twee jaar geleden, voor het uitbreken van de coronapandemie.

Het aantal vacatures nam, na een kleine dip begin van dit jaar, licht toe met 1,7% maar blijft nu rond de 11.000 liggen. Toch ligt het aantal nog altijd 17% hoger dan hetzelfde kwartaal een jaar geleden. 

In vergelijking met het eerste kwartaal 2022 plaatsten gemeenten ongeveer 10 procent minder vacatures in de beroepsgroep ‘algemene functies’. De groep ‘algemene functies’ betreft vooral leidinggevende functies; 41% van deze vacatures valt binnen deze beroepsgroep. Het aantal vacatures voor leidinggevend personeel is daarmee afgenomen ten opzichte van het tweede kwartaal van 2022 (toen: 49%). Opvallend is ook dat, in tegenstelling tot het eerste kwartaal, de ‘consultant’ met 103 vacatures nu de meest gevraagde algemene functie is, gevolgd door de ‘beleidsmedewerker’ (101 vacatures). In het eerste kwartaal was de ‘projectleider’ nog het meest gevraagd. Binnen de groep ‘algemene functies’ is er vooral vraag naar consultants en beleidsmedewerkers en wat minder naar leidinggevende functies.

Het wordt voor gemeenten met deze lage werkloosheidscijfers dan ook een uitdaging om nog aan goed personeel te komen.

Overig nieuws uit 2022