JOIN in het Westen

‘Jong ondernemend in netwerken’

Wij zijn JOIN in het Westen hét jonge ambtenarennetwerk voor de regio van Werken in het Westen. Werken in het Westen kent 18 organisaties waar in meer of mindere mate activiteiten worden georganiseerd voor jonge ambtenaren. JOIN staat voor ‘jong ondernemend in netwerken’. Daarnaast staan de letters van JOIN ook voor onze “kernwaarden”.

J = jonge ambtenaren. We zijn enthousiaste jonge mensen tot 35 jaar.
O = ondernemend. We zitten niet graag stil en houden van aanpakken.
I = innovatief. We zien nieuwe kansen en denken buiten de bestaande kaders.
N = netwerken. We willen graag kennis, verhalen en ervaringen delen en contacten leggen.

Wij zien de meerwaarde van het bundelen van krachten en het delen van verschillende perspectieven. Hier willen we op inzetten tijdens activiteiten van JOIN. Dit kan zijn binnen onze eigen regio, maar ook door de regio uit te gaan en kennis te maken met andere (overheids)organisaties of activiteiten gericht op persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Jaarplanning:

Q1 VIC Rotterdam
Q2 Op bezoek bij de Keukenhof
Q3 (27 augustus) Summerschool
Q4 Haarlem Koepelgevangenis

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten en kennis maken met de jonge ambtenaren aangesloten bij JOIN? Bekijk dan onze LinkedInpagina “JOIN in het westen” en word lid.

Stuur ons een email