Maak kennis met ons

Roland Zuijderduin

Coördinator (senior) toezichthouder Bouwen

Omgevingsdienst West-Holland

Susanne van der Laan

Adviseur Milieukwaliteit

Omgevingsdienst West-Holland

Dominique Reijchard

Stagiaire juridisch medewerker

Omgevingsdienst West-Holland

Roland Zuijderduin

Coördinator (senior) toezichthouder Bouwen, 

Omgevingsdienst West-Holland

"Bouwen doe je niet alleen"

Roland is werkzaam voor het programma Bouwen binnen de Omgevingsdienst West-Holland. ‘Het cluster Toezicht en Handhaving houdt zich bezig met de toezicht en handhaving op alles wat betreft bouwen, waar een vergunning voor wordt gegeven’, legt hij uit. Dus we letten op alles wat strijdig met de vergunning gebouwd wordt, maar bijvoorbeeld ook op illegale bewoning. Het is heel divers, geen dag is hetzelfde. En een groot voordeel: ik zit nooit een hele werkweek binnen, want toezichthouden doe je niet vanachter je computer. Je bent natuurlijk ook verantwoordelijk voor de werkzaamheden die er verder bij komen kijken, maar dat vind ik ook leuk. Er zit ook een uitdaging in het beschrijven van processen of het uitwerken van een zaak. Ik heb het prima naar mijn zin.’

Samenspel
‘We werken nauw samen met de juridische medewerkers binnen het cluster’, vertelt Roland. ‘Bouwen doe je niet alleen. We sparren regelmatig en bieden kennis en kunde als toezichthouders tijdens handhavingstrajecten.’ Dat samenspel zorgt ervoor dat het nooit saai is. ‘Toezichthouders wijzen niet meer met het vingertje naar wat niet mag. We denken en handelen oplossingsgericht binnen de wettelijke kaders. En daarnaast verbinden we, zowel intern als extern.’ Roland haalt vooral plezier uit zijn werk wanneer projecten goed afgerond worden door goede samenwerking op de werkvloer. ‘Ook open en eerlijk contact tijdens lopende projecten zijn belangrijk. Als toezichthouder/handhaver is het van belang dat je serieus genomen wordt.’ Zijn motto is dan ook: zeg wat je doet en doe wat je zegt!

Susanne van der Laan

Adviseur Milieukwaliteit, 

Omgevingsdienst West-Holland

"Het leukste vind ik de samenwerking met iedereen, intern en bij de gemeente."

Susanne van der Laan is 50 jaar en heeft scheikunde gestudeerd

Ze wilde wat anders met haar scheikundekennis, na jarenlang docent te zijn geweest op het Andreascollege in Katwijk. Zo werd ze ambtenaar luchtkwaliteit in haar woonplaats Voorhout, gemeente Teylingen. Bij de Omgevingsdienst werkt ze sinds 2006 als adviseur milieukwaliteit. Een paar jaar geleden kwam daar het specialisme flora en fauna (ecologie) bij. Sinds begin 2019 is ze voor adviseur voor de ruimtelijke ordening èn specialist in ecologie en lucht.

Wat doet een adviseur ruimtelijke ordening?

“Wij noemen dat een ROM-adviseur. De gemeente kan mij advies vragen over bouwplannen of bestemmingsplannen als het gaat om milieuzaken. Ik zet vragen uit bij collega’s om aan te geven welke normen er gelden voor onder andere geluid, lucht- en bodemverontreiniging en voor het behoud van planten- en diersoorten.”

Het leukste vind ik de samenwerking met iedereen, intern en bij de gemeente.

“De vraag helder krijgen en met veel mensen samen een goed advies maken, vind ik uitdagend. Daarvoor moet je wel een brede interesse hebben, zodat je langzamerhand alle elementen van het advies kunt plaatsen. Ik moet zeggen dat ik nog steeds bijleer in dat opzicht.”

Wat is er nog meer belangrijk om je werk goed te kunnen doen?

“Je moet goed met mensen om kunnen gaan en geduldig zijn om een goed advies te produceren. Dat is wel eens lastig met veel strakke deadlines. Want dan heb ik natuurlijk nog mijn specialismes ecologie en luchtkwaliteit. Dat is meer uitzoekwerk, ook juridisch, van achter het bureau. Dat vind ik ook hartstikke leuk.”

Er werken heel erg leuke mensen bij de Omgevingsdienst.

“Collega’s zijn redelijk en hulpvaardig. Je hebt hier niet zoals bij sommige gemeenten een cultuur van ‘kijk mij eens’, van mensen met grote ego’s. Dat maakt de werksfeer hier ontspannen. Je voelt je gelijkwaardig.”

Dominique Reijchard

Stagiaire juridisch medewerker, 

Omgevingsdienst West-Holland

"Dat je in de praktijk terugziet waar je aan werkt, geeft voldoening"

Dominique Reijchard loopt stage als juridisch medewerker op de afdeling Toezicht en Handhaving. ‘Mijn werk houdt voornamelijk in dat ik juridisch adviseurs help in hun werkzaamheden’, vertelt Dominique. ‘Ik stel besluiten op, zoek vragen uit en houd contact met toezichthouders. Ik krijg best veel verantwoordelijkheden en dat waardeer ik enorm. Daarnaast ondersteun ik de stafjuristen en heb ik eigenlijk als stagiair niet een heel vastomlijnd takenpakket; ik mag overal meekijken en ervaren hoe het in zijn werk gaat. Daar krijg ik heel veel vrijheid in.’

Heel leerzaam
Een voordeel van die vrijheid is dat je veel leert, vindt Dominique. ‘Dat komt ook omdat ik met veel verschillende mensen samenwerk. Iedereen kijkt anders naar situaties. Een toezichthouder kijkt bijvoorbeeld op een andere manier naar een situatie dan een adviseur. Dat ik die verschillende aanpakken meekrijg, is voor mij heel leerzaam.’

Positieve sfeer
Dominique kwam via zijn netwerk bij Omgevingsdienst West-Holland terecht voor een stage. ‘Toen had ik eigenlijk nog helemaal geen idee wat de Omgevingsdienst doet. Ik had er eigenlijk een beetje een kil idee bij, want ik zag het als een soort milieupolitie. Maar dat zie ik nu anders. Natuurlijk wordt er toezicht gehouden en gehandhaafd, maar ik zie het nu ook van de andere kant en weet dat er een eerlijk proces bij komt kijken. Binnen de organisatie heerst ook een positieve en informele sfeer, dat is heel fijn.’

Het leukste vindt Dominique dat hij de resultaten van zijn werk terugziet. ‘Ik woon in het werkgebied van de Omgevingsdienst. Het gebeurt regelmatig dat ik iets in de buurt zie waarmee ik tijdens mijn stage mee bezig ben geweest, of wat ik van collega’s heb gehoord. Dat je in de praktijk terugziet waar je aan werkt, geeft voldoening.’