Maak kennis met ons

Annette Kobes

Medewerker openbare orde en veiligheid

HLTsamen

Maaike Redeker

Recordmanager, Applicatiebeheerder en Toerismebeleidsmedewerker

Gemeente Noordwijkerhout

Kevin Osei Assibey

Trainee

Gemeente Alphen aan den Rijn

Annette Kobes

Medewerker openbare orde en veiligheid, 

HLTsamen

“Wanneer er een probleem is, gaan we er meteen naartoe. Als beide partijen met een tevreden gevoel weer naar huis gaan, geeft me dat veel voldoening.”

Annette Kobes werkt tien jaar als Boa (Buitengewoon opsporingsambtenaar) bij de gemeente Teylingen, nu HLTsamen. Gemeente Teylingen was destijds net twee jaar gefuseerd met omliggende gemeenten. “Een groot compliment aan degenen die toen de fusie hebben begeleid! Niemand had het over ‘bij ons deden we dat voorheen zus en zo’. Dat was anders bij mijn vorige werkgever waar ook een fusie is geweest. Sinds begin 2017 is Teylingen ambtelijk gefuseerd met Hillegom en Lisse tot HLTsamen.  De fusie van HLTsamen is in sneltreinvaart gegaan. “We moeten nog wat werkwijzen op elkaar afstemmen. Einde van dit jaar zijn we er zeker wel” zegt Annette lachend.

Werkinhoudelijk en qua woongebied hebben de collega’s goede afstemming met elkaar. “Dat moet ook wel, want het is niet prettig als je vanuit het werk op een wijkavond staat in de buurt waar je zelf woont.” Het team van Boa’s bestaat uit vijf mannen en twee vrouwen. “We kenden elkaar al van verplichte bijscholingscursussen in dit werk. En bijvoorbeeld van weerbaarheidstrainingen bij de politie.” Als er een probleem is, stapt Annette snel op haar fiets. “Die hectiek spreekt me aan en het geeft voldoening als alle partijen weer met een goed gevoel naar huis gaan. Ook intern zoeken we elkaar op voor goede afstemming. We werken goed samen met het team vergunningen en bijvoorbeeld de buitendienst. De buitendienst zijn ‘de ogen en oren’ in de gemeente en vragen onze hulp indien nodig. Ook werken we goed samen met de collega’s die het beleid maken, waardoor werkzaamheden goed op elkaar afgestemd kunnen worden. Omdat we meerdere locaties hebben door de ambtelijke samenwerking, is het helaas niet mogelijk om overal even binnen te lopen voor afstemming. Maar natuurlijk is er altijd nog de telefoon of email.” Met ingang van mei 2017 vervult Annette binnen het team handhaving ook de functie van administratief juridisch ondersteuner.

Maaike Redeker

Recordmanager, Applicatiebeheerder en Toerismebeleidsmedewerker, 

Gemeente Noordwijkerhout

“Je werkt hier als medewerker bijna allemaal in een soort duobaan. Bij een relatief kleine gemeente is veel verschillend werk te doen.”

Maaike Redeker stapte begin 2016 als externe medewerker voor het eerst het gemeentehuis van Noordwijkerhout in. De ‘klik’ ontstond en inmiddels is ze er in vaste dienst als medewerker. “Het leuke aan werken voor een relatief kleine gemeente als Noordwijkerhout vind ik de flexibiliteit. Je werkt hier als medewerker bijna allemaal in een soort duobaan. Je pakt het werkt op dat gedaan moet worden en dat bij je past. Daarbij geldt: als je het niet meer redt binnen je vaste taken, dan wordt een externe ingehuurd. Dit laatste heeft vooral te maken met een fusie met de gemeente Noordwijk in 2019 die op stapel staat.” 

Maaike rondde in 2013 het HBO Toerisme af. “Helaas was daar op dat moment niet veel werk in te vinden. Ik ben daarom een andere studie gestart, namelijk informatiemanagement.” Toevallig of niet, bij gemeente Noordwijkerhout werkt ze nu in beide functiegebieden. Als Recordmanager zorgt ze ervoor dat alle in- en uitgaande informatiestromen in het gemeentehuis van goede kwaliteit zijn en dat ze op een juiste manier worden vastgelegd. “Metadata, zoals NAW-gegevens, moeten allemaal van een goede kwaliteit zijn. We voeren controles uit en helpen medewerkers om gegevens goed te documenteren. Ik heb daar bijvoorbeeld ook trainingen voor gegeven, zodat iedereen dezelfde uitgangspunten heeft. De werkwijze was eerst te verschillend, dus een nieuwe aanpak was nodig.” Maaike werkt één dag per week als beleidsmedewerker in toerisme. Waar ze met het informatiemanagement intern bezig is, werkt ze op dat vlak vooral met externe partijen. Maaike: “Zoals met andere gemeenten in de bollenstreek. Samen verbeteren we bijvoorbeeld alle toeristische routes voor het komende seizoen uit. Omdat we in een duinengebied zitten, werken we met meerdere partijen samen, denk aan het hoogheemraadschap en de provincie.” Maaike zit naast haar duobaan in de Ondernemingsraad. Met de komende fusie met Noordwijk is ook daarin genoeg te doen. “Gelukkig hou ik van veel schakelen en werk ik fulltime” zegt ze lachend.   

Kevin Osei Assibey

Trainee, 

Gemeente Alphen aan den Rijn

De mogelijkheden om mijzelf wegwijs te maken in de organisatie en mijzelf verder te ontwikkelen richting een bepaalde baan zijn alom aanwezig

Kevin is afgestudeerd als cultureel antropoloog. Tijdens zijn studie deed hij werkervaring op als interviewer, merchandiser en werkte op Schiphol Airport. Kevin: ”Al die ervaringen hebben mijn blik veranderd op de dynamiek van de ‘Nederlandse werkmachine’. Oftewel: de mensen die elke dag weer hun uiterste best doen om Nederland een beetje mooier te maken. Dat ik in de jongerenpool van Alphen aan den Rijn nieuwe ervaring mag opdoen bij de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling is een hele mooie kans. In het traject van zes maanden, heb ik bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om deel te nemen aan diverse workshops. De mogelijkheden om mijzelf wegwijs te maken in de organisatie en mijzelf verder te ontwikkelen richting een bepaalde baan zijn dus alom aanwezig.”

Kevin volgde de training ‘Politieke Bestuurlijke Sensitiviteit’ die gegeven werd door Werken in het Westen. “In de training werd de nadruk gelegd op de verschillende type ambtenaren met daarbij behorende kernkwadranten en hoe deze zich verhouden tot de samenwerking. Tijdens deze training ben ik ervan bewust geworden hoe divers het scala aan ambtenaren eigenlijk is en hoe de daarbij behorende input zich verhoudt tot de totale output van de gemeente. De veelbesproken ‘ambtenarencultuur’ is voor mij daarom een cultuur die weer onder te verdelen is in honderden andere groepsculturen. Ook werd meer duidelijk hoe de gemeente zich weer verhoudt tot de samenleving en de afspiegeling daarvan. Het is mij daarom een groot genoegen om ook onderdeel te mogen zijn van dit werkend systeem dat aanstuurt op maatschappelijke en sociale ontwikkelingen. Elke positieve bijdrage vanuit de gemeente wordt immers gevoeld door de mensen in de samenleving. Hoe klein deze ook mag zijn. Elke gemeente is het hart van iedere stad!”