Maak kennis met ons

Alice Pater

Beleidsmedewerker Buitenruimte

HLTsamen

Ingrid Straathof

Communicatieadviseur

Gemeente Alphen aan den Rijn

Marina van Kampen

Programmamanager Duurzaamheid

Gemeente Waddinxveen

Alice Pater

Beleidsmedewerker Buitenruimte, 

HLTsamen

Wat ik doe? Vroeger heette het team ‘Gemeentewerken’ en dan zag iedereen tegen wie ik dat zei oranje hesjes voor zich. Ik loop daar niet zelf in rond, maar stem alles daarvoor af.

Alice Pater werkte, voordat HLTsamen ontstond begin dit jaar, bij gemeente Teylingen (de T in HLT). De overgang naar een grotere organisatie bracht ook andere componenten met zich mee. “Onze organisatie staat de komende jaren voor een groot aantal uitdagingen. De samenleving verandert. Ontwikkelingen op het gebied van (informatie)technologie en digitalisering worden grenzeloos en dringen door in alle beleidsvelden. Ook de nieuwe omgevingswet, participatie, circulaire economie en duurzaamheid spelen een belangrijke rol. Participatie en zelfs eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven is momenteel dé innovatie binnen de overheid. Het is prettig dat je met meer mensen en capaciteit dat voor elkaar kunt krijgen.”

Onder ‘Buitenruimte’ wordt alles verstaan wat door de gemeente beheerd wordt. Het werk van de ‘oranje hesjes’. Van afvalinzameling tot groenonderhoud. Het team heeft ook te maken met niet tastbare elementen in het werk. Zoals burgerparticipatie dat nu in ieder project verweven is. “Wanneer een woonwijk wordt heringericht gaan we met een leeg vel naar de wijkbewoners toe. Om samen te bekijken wat passend is in de buitenruimte. Al lange tijd is er ruimte voor de inwoner om inspraak te hebben. Nu wordt het standaard georganiseerd. Daarvoor krijgen we ook ondersteuning van afdeling Communicatie. Het blijft een interessante zoektocht of het beter is om met een blanco vel met de buurt af te stemmen, of dat wat kaders meegeven toch handiger is. Dat helpt bijvoorbeeld weer teleurstellingen voorkomen.” Zo blijft het werk dat Alice doet steeds in ontwikkeling. En dat vindt ze leuk. “Als Beleidsmedewerker Buitenruimte anticipeer je op landelijke (beleids)trends en ontwikkelingen. Deze onderzoek je en vertaal je naar kansen voor haalbare producten en diensten in het werkgebied.” Waarom HLTsamen leuk is om voor te werken? “Als je ervan houdt om samen met anderen de basis te leggen in een groeiende organisatie, dan is dit je plek. Bovendien doe je dat voor een groot verzorgingsgebied, met verschillende woonkernen. En het is een interessant speelveld om met de ambtelijke collega’s voor één organisatie te werken, maar bestuurlijk (college en gemeenteraad) nog wel met drie beslissers af te stemmen: Hillegom, Lisse en Teylingen. Een mooie puzzel!” Aldus Alice.

Ingrid Straathof

Communicatieadviseur, 

Gemeente Alphen aan den Rijn

Ik vind het leuk om ingewikkelde materie inzichtelijk te maken voor inwoners.

Sinds 2015 werkt Ingrid Straathof bij de gemeente Alphen aan den Rijn als communicatieadviseur. Daarvoor deed ze dat bij de gemeente Uithoorn. Door een training van Werken in het Westen kwam ze in contact met een medewerker van Alphen aan den Rijn. Die tipte haar de vacature. Ingrid: “De training bracht mij dus meer dan kennis en nieuwe vaardigheden.” Ingrid zet zich in Alphen aan den Rijn in voor duidelijke communicatie over Maatschappelijke Ontwikkeling, het Serviceplein (“Dat is een ‘plein’ in ons gemeentehuis waar inwoners terecht kunnen met vragen over werk, inkomen, zorg en onderwijs”), Veiligheid, Toezicht en Handhaving en Participatie.

“Ik vind het leuk om ingewikkelde materie inzichtelijk te maken voor inwoners. Bijvoorbeeld over de transitie en transformatie van het sociale domein. Veel taken in zorg en welzijn zijn vanuit het Rijk naar gemeenten gegaan. Dat vraagt veel uitleg. Binnen Alphen aan den Rijn werken we bijvoorbeeld met een testpanel buiten het gemeentehuis om te testen of we helder communiceren. Dat werkt goed. Het menselijk contact in de functie vind ik leuk. Zo vraag ik bijvoorbeeld geregeld op het Serviceplein na wat er leeft. En bekijk daarna onze website of die informatie al tussen de veel gestelde vragen staat.“

Ingrid moest in het begin wennen aan de grootte van de organisatie. “Ik kwam van een paar honderd collega’s naar 1000. Het was even zoeken hoe de samenwerking dan gaat met zoveel medewerkers, ook binnen ons team. Het communicatieteam bestaat uit 16 collega’s, waarvan 3 mannen. Daar zijn we zuinig op! Positief vind ik dat in Alphen aan den Rijn op basis van vertrouwen wordt gewerkt en er ruimte is voor ontwikkeling. We hebben zelfs een ontwikkelcentrum waar je altijd kan binnenlopen. Bijvoorbeeld om een cursus te bespreken of om een boek te lenen.”

Marina van Kampen

Programmamanager Duurzaamheid, 

Gemeente Waddinxveen

Verbinden: door het vormen van een groep vrijwillger ambassadeurs is er een hecht team ontstaan. Geen onderscheid in functie of schaal maar samen gaan voor resultaat.