Maak kennis met ons

Erik Delhaas

Applicatie- en databeheerder Sociaal Domein

Gemeente Waddinxveen

Marcel Bastiaansen

Afdelingshoofd Sociaal Domein

Gemeente De Ronde Venen

Alice Pater

Beleidsmedewerker Buitenruimte

HLTsamen

Erik Delhaas

Applicatie- en databeheerder Sociaal Domein, 

Gemeente Waddinxveen

Flexibel: ik krijg veel ruimte in mijn werk. Hierdoor ontstaan er waardevolle ideeën waar we niet alleen als organisatie door groeien maar ik ook als persoon.

      

Marcel Bastiaansen

Afdelingshoofd Sociaal Domein, 

Gemeente De Ronde Venen

Nu was ik zelf de kandidaat die via Werken in het Westen als eerste in aanmerking kwam voor een sollicitatiegesprek.

Marcel Bastiaansen is sinds 2015 afdelingshoofd Sociaal Domein bij gemeente De Ronde Venen. Daarbinnen vallen alle sociaal-maatschappelijke terreinen zoals Jeugd, Wmo, Participatie, Cultuur en Sport. “Na verschillende jaren in het vakgebied gewerkt te hebben, was ik klaar voor de rol van afdelingshoofd. Via Werken in het Westen kwam ik in aanraking met de vacature bij De Ronde Venen. Het is een handschoen die me perfect past; de functie en de gemeente. De Ronde Venen is een ondernemende gemeente. Omgevingsgericht werken, resultaatgerichtheid en verantwoordelijkheid nemen staan hoog in het vaandel: ‘wie het weet mag het zeggen’. Dat vind ik een goed uitgangspunt en dat draag ik ook uit als leidinggevende op mijn afdeling.”

Marcel werkte voor de Ronde Venen bij gemeente Alphen aan den Rijn als teamleider en strategisch adviseur. Daar deed ik veel wervingen en kende daardoor Werken in het Westen al goed. “Potentiele medewerkers kregen via het netwerk voorrang bij een werving. Dat vond ik eerst wat vergaand, want ik wilde meer de weg openhouden voor wie het beste op de plek paste. Op een gegeven moment kwam het omslagpunt en zag ik de voordelen voor beide partijen. Er wordt geïnvesteerd in kandidaten met bijvoorbeeld opleidingen en het netwerk bevordert de mobiliteit door een carrièrestap binnen de regio toegankelijker te maken. Kortom; er wordt potentie geboden aan kandidaten, waardoor werkgevers daar automatisch ook van profiteren. Gemotiveerd personeel staat immers vooraan.” Voor een vervolgstap in zijn eigen carrière had Marcel een kritisch lijstje opgesteld. “Ik wilde afdelingshoofd worden in een gemeente met  40.000 – 50.000 inwoners, met meerdere kernen, op een afdeling voor het Sociaal Domein waarbij beleid en uitvoering bij elkaar horen. In een jaar tijd heb ik meerdere sollicitatiegesprekken gevoerd, ook buiten de regio. Alle gesprekken verbleekten bij die in De Ronde Venen.” Marcel is verantwoordelijk voor circa 65 medewerkers. “Daarbij pas ik niet op de winkel. Ik wil het mooiste voor en met inwoners brengen binnen het Sociale Domein. De nieuwe taken in het Sociaal Domein zien wij daarbij als kans om nog meer te kunnen bereiken. Daar werk ik samen met mijn medewerkers aan en in nauwe samenwerking met het gemeentebestuur, verenigingen, partners en de inwoners.”

Alice Pater

Beleidsmedewerker Buitenruimte, 

HLTsamen

Wat ik doe? Vroeger heette het team ‘Gemeentewerken’ en dan zag iedereen tegen wie ik dat zei oranje hesjes voor zich. Ik loop daar niet zelf in rond, maar stem alles daarvoor af.

Alice Pater werkte, voordat HLTsamen ontstond begin dit jaar, bij gemeente Teylingen (de T in HLT). De overgang naar een grotere organisatie bracht ook andere componenten met zich mee. “Onze organisatie staat de komende jaren voor een groot aantal uitdagingen. De samenleving verandert. Ontwikkelingen op het gebied van (informatie)technologie en digitalisering worden grenzeloos en dringen door in alle beleidsvelden. Ook de nieuwe omgevingswet, participatie, circulaire economie en duurzaamheid spelen een belangrijke rol. Participatie en zelfs eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven is momenteel dé innovatie binnen de overheid. Het is prettig dat je met meer mensen en capaciteit dat voor elkaar kunt krijgen.”

Onder ‘Buitenruimte’ wordt alles verstaan wat door de gemeente beheerd wordt. Het werk van de ‘oranje hesjes’. Van afvalinzameling tot groenonderhoud. Het team heeft ook te maken met niet tastbare elementen in het werk. Zoals burgerparticipatie dat nu in ieder project verweven is. “Wanneer een woonwijk wordt heringericht gaan we met een leeg vel naar de wijkbewoners toe. Om samen te bekijken wat passend is in de buitenruimte. Al lange tijd is er ruimte voor de inwoner om inspraak te hebben. Nu wordt het standaard georganiseerd. Daarvoor krijgen we ook ondersteuning van afdeling Communicatie. Het blijft een interessante zoektocht of het beter is om met een blanco vel met de buurt af te stemmen, of dat wat kaders meegeven toch handiger is. Dat helpt bijvoorbeeld weer teleurstellingen voorkomen.” Zo blijft het werk dat Alice doet steeds in ontwikkeling. En dat vindt ze leuk. “Als Beleidsmedewerker Buitenruimte anticipeer je op landelijke (beleids)trends en ontwikkelingen. Deze onderzoek je en vertaal je naar kansen voor haalbare producten en diensten in het werkgebied.” Waarom HLTsamen leuk is om voor te werken? “Als je ervan houdt om samen met anderen de basis te leggen in een groeiende organisatie, dan is dit je plek. Bovendien doe je dat voor een groot verzorgingsgebied, met verschillende woonkernen. En het is een interessant speelveld om met de ambtelijke collega’s voor één organisatie te werken, maar bestuurlijk (college en gemeenteraad) nog wel met drie beslissers af te stemmen: Hillegom, Lisse en Teylingen. Een mooie puzzel!” Aldus Alice.