Maak kennis met ons

Florine Groenewoud

Directiesecretaresse

Gemeente Oegstgeest

Kees Jan Weber

Concernadviseur HRM

Gemeente Waddinxveen

Kevin Osei Assibey

Trainee

Gemeente Alphen aan den Rijn

Florine Groenewoud

Directiesecretaresse, 

Gemeente Oegstgeest

Vanaf mijn eerste werkweek maak ik wekelijks de collegeagenda. Een goede manier om snel de gemeentelijke processen in beeld te krijgen.

Florine Groenewoud werkt inmiddels een jaar voor gemeente Oegstgeest als directiesecretaresse. Daarvoor werkte ze meerdere jaren bij een advocatenkantoor en een brancheorganisatie. “De vacature kwam ik tegen via Servicepunt 71 dat de vacatures uitzet voor onder andere gemeente Oegstgeest. Ik had geen idee van hoe het is om voor een ambtelijke organisatie te werken, maar waagde de stap. Daar heb ik geen moment spijt van. Er wordt hier hard gewerkt en iedereen is betrokken en gedreven.” De afdeling bestaat uit vijf dames die allen parttime werken. Samen werken ze voor de collegeleden en de directie. Binnen Werken in het Westen zijn trainingen om snel thuis te raken in de processen van een gemeente. Florine leerde het op de werkvloer. “Vanaf mijn eerste werkweek maak ik wekelijks de collegeagenda. Dat is een goede manier om de gemeentelijke processen in beeld te krijgen. Wekelijks neemt het college besluiten over wat op de agenda staat. Daarvoor is een hele stroom binnen de organisatie voordat het ambtelijke stuk op de agenda komt. En vervolgens mogelijk in de gemeenteraad.” Het leukste aan haar werk vindt Florine dat geen dag hetzelfde is. Gemeente Oegstgeest telt circa 120 medewerkers en zit in een mooi oud pand. Een oude psychiatrische instelling. “Het is mooi om voor deze gemeente te werken dat meer van zulke mooie oude panden kent en bovendien veel groen.”

Kees Jan Weber

Concernadviseur HRM, 

Gemeente Waddinxveen

Verbinden: door het vormen van een groep vrijwillger ambassadeurs is er een hecht team ontstaan. Geen onderscheid in functie of schaal maar samen gaan voor resultaat.

 

Kevin Osei Assibey

Trainee, 

Gemeente Alphen aan den Rijn

De mogelijkheden om mijzelf wegwijs te maken in de organisatie en mijzelf verder te ontwikkelen richting een bepaalde baan zijn alom aanwezig

Kevin is afgestudeerd als cultureel antropoloog. Tijdens zijn studie deed hij werkervaring op als interviewer, merchandiser en werkte op Schiphol Airport. Kevin: ”Al die ervaringen hebben mijn blik veranderd op de dynamiek van de ‘Nederlandse werkmachine’. Oftewel: de mensen die elke dag weer hun uiterste best doen om Nederland een beetje mooier te maken. Dat ik in de jongerenpool van Alphen aan den Rijn nieuwe ervaring mag opdoen bij de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling is een hele mooie kans. In het traject van zes maanden, heb ik bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om deel te nemen aan diverse workshops. De mogelijkheden om mijzelf wegwijs te maken in de organisatie en mijzelf verder te ontwikkelen richting een bepaalde baan zijn dus alom aanwezig.”

Kevin volgde de training ‘Politieke Bestuurlijke Sensitiviteit’ die gegeven werd door Werken in het Westen. “In de training werd de nadruk gelegd op de verschillende type ambtenaren met daarbij behorende kernkwadranten en hoe deze zich verhouden tot de samenwerking. Tijdens deze training ben ik ervan bewust geworden hoe divers het scala aan ambtenaren eigenlijk is en hoe de daarbij behorende input zich verhoudt tot de totale output van de gemeente. De veelbesproken ‘ambtenarencultuur’ is voor mij daarom een cultuur die weer onder te verdelen is in honderden andere groepsculturen. Ook werd meer duidelijk hoe de gemeente zich weer verhoudt tot de samenleving en de afspiegeling daarvan. Het is mij daarom een groot genoegen om ook onderdeel te mogen zijn van dit werkend systeem dat aanstuurt op maatschappelijke en sociale ontwikkelingen. Elke positieve bijdrage vanuit de gemeente wordt immers gevoeld door de mensen in de samenleving. Hoe klein deze ook mag zijn. Elke gemeente is het hart van iedere stad!”